Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Sveicam skolēnu skatuves runas konkursa laureātus!
Autors: Everita Stradiņa | 10.05.2023 | Komentāru nav

Š.g. 21.februārī Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs pulcēja gribasspēka un drosmes apveltītus audzēkņus - skatuves runas konkursa dalībniekus. No 62 daiļrunātājiem desmit tika izvirzīti uz konkursa 2.kārtu.

2. kārta šogad notika kā video konkurss un visi izvirzīto dalībnieku priekšnesumu video tika nosūtīti uz Valsts izglītības satura centru, kur tos vērtēja VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.

Esam priecīgi un gandarīti par mūsu skolēniem, kuri konkursā pārstāvēja Jēkabpils novadu. Visi desmit dalībnieki ir ieguvuši augstu vērtējumu.

Paldies skolotājām Mārītei Viļumai, Initai Beinarovičai, Rutai Davidānei, Ilzei Brūverei, Laurai Ābolai, Līgai Vītolai, Vinetai Mežaraupei, Irinai Rusiņai, Intai Kozlānei, Sandrai Radiņai un Daigai Detkovai.

Sveicam no sirds un lepojamies!

 

Bjc_runas_konkurss_laureati