Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Skanīgas dziesmas Miķeļdienas gadatirgū
Autors: Lilija Upīte | 26.10.2022 | Komentāru nav

Saulainā 24. septembra sestdienas rītā Krustpils saliņā Miķeļdienas gadatirgus apmeklētājus ar skanīgām dziesmām iepriecināja Jēkabpils novada Bērnu un Jauniešu centra bērnu vokālais ansamblis ”Kamolītis” un meiteņu vokālais ansamblis “Supermeitenes” (vad. Iveta Januševska).