Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Sākas nometne jauniešiem “Sēlijas amatnieki”
Autors: Lilija Upīte | 05.08.2021 | Komentāru nav

BJC_Selijas_amatnieki_plakatsBiedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””  laika posmā no 2. – 6. augustam īsteno piecu dienu diennakts nometni jauniešiem vecumā no 13-16 gadiem. Nometnes norises vieta ir  Gārsenes pils.

Nometnes programmā mijās daudz un dažādās aktivitātes - iepazīšanas un saliedēšanās, rīta rosmes un sportiskās aktivitātes, profesionālā izaugsme, arodu iepazīšana, jaunu prasmju apgūšana,  brīvais laiks dabā un esot kopā, tāpat arī jauniešiem būs lieliska iespēja iepazīt neformālās izglītības pamatprincipus darbībā.

Nometnes pirmā diena veltīta tam, lai  jaunieši savā starpā iepazītos, iepazītu nometnes vietu un Gārseni. Nometnes dienā jaunieši iepazīs neformālās izglītības pamatprincipu – mācīties būt kopā ar citiem.

Otrā nometnes diena ietvers daudzveidīgas sportiskās aktivitātes un arī iespēju darboties par un ap savu personīgo un profesionālo izaugsmi, vakarā paredzēta arī Nakts trasīte “Dārgumu meklējot.” Šajā dienā jaunieši iepazīs neformālās izglītības pamatprincipu  - mācīties būt.

Trešā nometnes diena būs ļoti praktiska un jauniešiem būs iespēja iesaistīties dažādās darbnīcās un iepazīt tādus amatus kā podnieks un skroderis,  latviešu tradicionālajās darbnīcās apgūt daudzveidīgas prasmes. Šajā dienā jaunieši iepazīs neformālās izglītības pamatprincipu  - mācīties darot.

Ceturtā nometnes diena ietvers ekskursiju uz Skrīveru mājas saldējuma ražotni un ādas amatniecības centru “Kāpiņa” Koknesē. Ekskursiju mērķis ir uzzināt vairāk par uzņēmējdarbību, kā veidot uzņēmumu, kas balstās uz tūrismu vai latvisko vērtību saglabāšanu un popularizēšanu. Šajā dienā jaunieši iepazīs neformālās izglītības pamatprincipu  - mācīties mācīties.

Piektā un noslēdzošā nometnes diena ietvers nometnes izvērtēšanu un atskatīšanos uz visām piecām nometnes dienām un būšanu kopā. Šajā dienā arī notiks nometnes izvērtēšana un ideju ģenerēšana jauniešu aktivitātēm pēc nometnes.

Nometnes mērķis ir stiprināt ģimeniskās vērtības, kā arī saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturiskajai teritorijai tradicionālo un vienreizējo. Jauniešiem būs iespēja iepazīties un izzināt Sēlijas novada amata meistaru darbus un mācīties sentēvu un mūsdienu amata prasmes, kā arī izbaudīt vasaru esot kopā un iesaistoties daudzveidīgās neformālās aktivitātēs. Nometne ir bezmaksas.

Projektu “Draudzīga ģimene pašvaldībai”, līguma Nr. 2021.LV/ĢDP/058/19finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par visām projekta aktivitātēm un radītajiem materiāliem projekta laikā atbild biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””.

Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena””
Projekta vadītāja L.Upīte
Projekta koordinatore E.Ziediņa