Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Realizēts pilotprojekts "Dzīves prasmju laboratorija"
Autors: Lilija Ražinska | 10.11.2020 | Komentāru nav

Kā jau iepriekš rakstījām, augusta mēnesī jauniešu klubs “13.pirmdiena” bija uzsācis pilotprojektu “Dzīves prasmju laboratorija”, ko finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

Projekta izvirzītais mērķis bija: Pielietojot neformālās izglītības metodes, sniegt zināšanas un atbalstu, veidot prasmes un kompetenču iemaņas, veicinot  jauniešu veiksmīgu iekļaušanu sabiedrībā, vispusīgu attīstību un aktīvu līdzdalību nākotnes lēmumu pieņemšanā ikdienas dzīvē.

Šajā tika dinamiskajā un dažādiem notikumiem bagātajā laikā jaunietim jāspēj izmantot  zināšanas dažādās dzīves situācijās, jāprot pielāgoties tām. Ir jāapgūst jaunas prasmes, izpratnes veidošanu par lietām un parādībām kopsakarībās, no informācijas uz kompetencēm, tādēļ šī projekta ietvaros ar neformālās izglītības metodēm  aktualizējām un palīdzējām jauniešiem apgūt dažādas  praktiskās dzīves kompetences: kā uzsākt uzņēmējdarbību, kā pareizi plānot savu budžetu, iegūt informāciju par darba līgumu veidiem, atalgojuma un nodokļu sistēmu. Runājām par veselīga uztura lielo nozīmi labas veselības uzturēšanā, apguvām praktiskas iemaņas suši gatavošanā, runājām par higiēnu. Vēlreiz ieguvām apstiprinājumu par to, cik svarīgs ir vizuālais izskats, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties sev atbilstošu make-up, kā praktiski to lietot.

Paldies vēlamies teikt mūsu zinošajiem ekspertiem: Elīnai Ziediņai, Sintijai Rotbartei, Edgaram Paulovičam un Arimandai Rodei.

Projekta noslēgumā veicām arī labo darbu, kura uzsaukums bija “Zaļā gaisma labajiem darbiem”,  piedaloties Vislatvijas  akcijā  “Paēdušai Latvijai”, lai palīdzētu daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātiem cilvēkiem, senioriem, personām ar invaliditāti un zemiem ienākumiem. Akcija norisinājās Rimi veikalā Jēkabpilī, kas atrodas T/C “Sēlija”.

Sekot aktualitātēm varēja Jēkabpils BJC mājas lapā www.jekabpils-bjc.lv, https://www.facebook.com/jekabpilsBJC, https://www.facebook.com/13pirmdiena.

 Sagatavoja projekta un jauniešu kluba vadītāja L.Ražinska