Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

“Rakstu darbi” Daugavpilī
Autors: Alise Kļaviņa | 12.04.2015 | Komentāru nav

Rakstu Darbi DaugavpilīBurts. Raksts. Ornaments. Iz-Raksti. Pie-Raksti. Uz-Raksti. Ap-Raksti. Meln-Raksti. Raksti… 8.aprīlī Daugavpilī notika vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa-izstādes, radošo spēļu darbnīcas-konkursa un tērpu kolekciju skates-konkursa „Rakstu darbi” 2.kārta un laureātu apbalvošanas pasākums! Konkursu ietvaros dalībnieki tika aicināti pētīt sava novada zīmes, rakstus, ornamentus un atveidot tos radošos, oriģinālos vides objektos, kā arī izjust un attēlot burtu, rakstu, ornamentu kā simbolu, elementu, informācijas nesēju un enerģijas izteiksmes veidu. Kā atzina gan jaunie mākslinieki, gan pedagogi un žūrijas pārstāvji, konkursa tēma „Viss atstāj nospiedumus un pēdas” nebūt nebija no vienkāršākajām, tomēr tas nebija šķērslis dalībnieku vēlmei un uzņēmībai izpausties, veicot tēmas atspoguļošanu mākslas darbos.

Konkursu 2.kārtā Daugavpilī kopumā piedalījās 424 dalībnieki, no kuriem: vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas dalībnieki – 259, radošo spēļu darbnīcu dalībnieki – 48, tērpu kolekciju skates - konkursa dalībnieki – 117! Daugavpilī viesojās Dagdas, Algonas, Kārsavas, Zilupes, Salas, Līvānu, Preiļu, Rēzeknes, Baltinavas, Krāslavas, Zilupes un citu novadu konkursanti.

Kā ziņots iepriekš, Jēkabpili „Rakstu darbos” pārstāvēja pieci vizuālās mākslas, trīs vizuāli plastiskās mākslas autoru darbi un viena radošā spēļu darbnīca. No 25.marta līdz 8.aprīlim konkursantu darbi bija aplūkojami Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, bet ceļazīmi uz Rīgas Dzelzceļa muzeju, kurā no 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam darbus aplūkos tūkstošiem cilvēku, izcīnīja Mācis Briška ar darbu „Veltījums Krišjānim Baronam” (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, skolotāja Elga Skrebele) un Monta Pole, Evelīna Auziņa, Samanta Kuročkina, Katrīna Luciva, Sintija CeriņaIndra GeidāneRegnārs Jānis Krūmiņš, Elizabete Ieviņa un Katrīna Ginde ar kopdarbu „Pagātnes pēdu raksti” (Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs, skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa)! Abi darbi tika novērtēti ar augstās 2.pakāpes diplomu.

Arī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra “Bērnu mākslas studijas” (skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa) radošā spēļu darbnīca tika pamanīta un teicami novērtēta, viņi izcīnīja 1.pakāpes diplomu un cerību par iespēju startēt “Rakstu darbu” radošo darbnīcu konkursā, kas notiks deju svētku pasākumā Vērmanes dārzā*!

Žūrijas atzinību un augstās 3.pakāpes diplomu ieguva Jeļena Kisēļčuka un Ēriks Līcis ar darbu „Ugunsraksti peld pa Daugavu” (Jēkabpils 2.vidusskola, skolotāja Anna Koroļkova).

Priecājamies un lepojamies par mūsu jaunajiem māksliniekiem!
Veiksmi un radošo bagātību arī turpmāk!

*Radošo spēļu darbnīcu rezultāti tiks paziņoti līdz 15. maijam, pēc visām skatēm kultūrvēsturiskajos novados.