Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Projekts "Jēkabpils NVO jauniešu acīm!" darbībā
Autors: Daila Dāboliņa, jauniešu klubs “13.pirmdiena” | 20.11.2014 | Komentāru nav

Projekts "Jēkabpils NVO jauniešu acīm!" darbībāTurpinot darbu pie NVO izpētes, Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītā projekta “Jēkabpils NVO Jauniešu acīm!” ietvaros, mēs, jaunieši no kluba „13. pirmdiena”, esam apmeklējuši vairākas nevalstiskās organizācijas: „Cerību Salu”, „Tiltu”, „Melno Mušu”, “Jēkabpils pilsētas pensionāru biedrību”, apvienību “Sasaiste”, biedrību “Holista”, kas darbojas Salas novadā u.c. Katrai organizācijai ir sava atrašanās vieta, mērķauditorija, mērķi un nākotnes vīzijas.

Piemēram, uzzinājām, ar ko brīvajā laikā nodarbojas Jēkabpils vecmāmiņas un vectētiņi. Noskaidrojām, kādas ir brīvprātīgā darba un aktivitāšu iespējas Jēkabpilī tieši jauniešiem, un to, kāds varētu būt mūsu ieguldījums, ar ko mēs varam palīdzēt.

Organizācijas mūs laipni sagaidīja ar interesantu stāstu par  biedrības vēsturi, tās ikdienas darbiem, sasniegumiem un šī brīža mērķiem, kā arī ar gardām uzkodām vai kādu aktivitāti! Īpaši atmiņā palika „Melnā Muša” ar mākslas darbnīcu,  kurā gleznojām un veidojām katrs savu laimes koku. Uzmanīgi darbojoties, mēs klausījāmies Gitas Cankales stāstītajā par to, kādos virzienos strādā „Melnā Muša”, kādi projekti realizēti. Patīkamā gaisotnē vadījām laiku arī pensionāru apvienībā „Sasaiste”, kur Biruta Jemeļjanova mums izrādīja rokdarbu izstādi, kā arī  pabeigtos un iesāktos darbiņus uz stellēm.  Paldies Dzintrai Gavrilovičai par novēlējumu: “Būt zinātkāriem, labestīgiem, saprotošiem, savas zemes patriotiem un vienmēr turēt roku uz dzīves pulss, prast vērtēt, kas notiek sabiedrībā.” Neaizmirstama atmiņā paliks arī mājīgā sajūta, apciemojot bērnu un jauniešu invalīdu biedrību „Cerību sala”. Visi bija ļoti draudzīgi, pretimnākoši un pastāstīja gan par sava darba pozitīvo pusi – izjust prieku, strādājot ar cilvēkiem, iespēju palīdzēt un gūt gandarījumu no sava darba, gan arī negatīvo – telpas šaurību sporta zālē.

Ar lielu prieku mūsu ciemošanās beigās katrs biedrības vai organizācijas vadītājs atbildēja uz mūsu  jau iepriekš sagatavotajiem jautājumiem. Viens no tiem – ar ko katra no biedrībām lepojas savā darbībā.

Arī es sajutu to, cik svarīga katram NVO vadītājam ir sava biedrība. Tas bija redzams šo cilvēku acīs, stāstījumā un attieksmē. Domāju, ka šis projekts ir bijis ļoti vērtīgs arī mums - jauniešiem. Mēs uzzinājām daudz jauna un guvām pieredzi no redzētā, dzirdētā un sajustā. Klausījāmies un centāmies izprast  katras biedrības un organizācijas pastāvēšanas būtību.

Pašreiz, sadarbībā ar Jēkabpils NVO Resursu centru, notiek darbs pie maketa izveides sienas kalendāram 2015, kurā būs apkopota informācija un resursi par 26 biedrorganizācijām. Kalendārā būs redzami arī Jēkabpils bērnu zīmējumi, kuros attēloti ievērojamākie Jēkabpils objekti.

Ir patīkami sevi pilnveidot un būt daļai no šī projekta!