Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagātas nometnes kopā ar Knauķi un Žiperi!
Autors: Lilija Ražinska | 26.06.2015 | Komentāru nav

19 Knauķi un 26 Žiperi, laika periodā no 1.-12.jūnijam, darbojoties Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra nometnēs, ko organizēja biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””, bet finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība un vecāki, ne tikai radoši pavadīja laiku, bet nopietni palauzīja galvas, veicot eksperimentus, pētot un analizējot redzēto, dzirdēto un dažbrīd arī izgaršoto.

Pašu rokām tika izgatavoti  lidaparāti, kuru kvalitāti un ātrumu varēja izbaudīt paraugdemonstrējumos, krāsaini lukturīši, cepures un 3D putni. Bērni iepazinās ar  ugunsdzēsēju, policistu, Sadales tīkla speciālistu, cepēju profesijām. Lielākie devās uz Cēsīm, kur darināja paši savus robotus. Izmēģināja, uz kādiem fizikas likumiem darbojas izstādītie eksponāti.

Par jautrību, veselīgu kopā būšanu, liecina  foto uzņēmumi, no vecākiem saņemtie pateicības vārdi un video materiāls.

Abas nometnes noslēdzās ar Zinātnieku forumu, kur ikviens varēja demonstrēt savu eksperimentu un saņemt Zinātnieka grādu.
Nometnes vadītāju vārdā paldies bērniem par aktivitāti un zinātkāri, bet vecākiem un pilsētas pašvaldībai par atbalstu, organizējot vasaras nometnes bērniem. Tiksimies nākamgad!

Paldies atsaucīgajiem Jēkabpils ugunsdzēsējiem un komandierim  Dzintaram Cvilikovskim, policistiem un īpaši vecākajai inspektorei Diānai Stivriņai,  Aiviekstes sadales tīkliem, SIA “Dona” par jauko ekskursiju un saldumiem, kā arī Salas vidusskolas muzeja vadītājai Pārslai Stirnai.