Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Piedzīvojumi vasaras nometnē “Kāpēc zābaki nelido?!”
Autors: Lilija Ražinska | 06.07.2018 | Komentāru nav

Nu jau par lielisku tradīciju ir kļuvušas biedrības „Jauniešu klubs „13. pirmdiena”” organizētās vasaras dienas nometnes bērniem. No 18.-22. jūnijam mazākajiem bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem un no 25.-29.jūnijam pusaudžiem vecumā no 9 līdz 12 gadiem bija iespēja līdzdarboties nometnē “Kāpēc zābaki nelido?!”, kurā darbojās zinātkāri un enerģiski bērni no pilsētas un tuvākajiem novadiem. Kopā abās nometnēs darbojās 41 bērns.

Nometnes dienas bija dažnedažādiem notikumiem un piedzīvojumiem bagātas. Bērni radoši darbojās darbnīcās, veidojot vizuāli plastiskos mākslas darbus –radīja dizainu auduma  iepirkuma maisiņam, zīmēja uz akmens,  kā arī izveidojot savu raķeti no ikdienā redzamajām lietām. Darbojoties komandās, mācījās sadarboties un uzņemties atbildību. Sportiski/muzikālās aktivitātes saliedēja un ļāva ikvienam izpausties un parādīt savas spēcīgās puses. Ar lielu aizrautību bērni vēroja dažādu vielu parādības  un  veica  arī paši interesantus eksperimentus.

Ekskursijā uz Zoo “Rakši” Cēsīs lielu prieku sagādāja dzīvnieku barošana un samīļošana, savukārt Baskāju takā Priekuļos bērniem bija iespēja izbaudīt masāžu kājām un apskatīt Saules pulksteni.

Nometni organizēja biedrība „Jauniešu kluba „13. pirmdiena””. Nometnes vadītāja  Lilija Ražinska, nometnes eksperimentu  speciāliste Anda Ozoliņa-Krūmiņa,  radošo darbnīcu  vadītāja Sarmīte Stikāne un sportisko aktivitāšu meistare  Elīna Puķe.