Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Pasākums “BalsoTu! Kā?” Jēkabpilī
Autors: Elīna Puķe | 20.04.2018 | Komentāru nav

Dalības nolikums

Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā rīko Jaunatnes līdzdalības pasākumus #BalsoTu. Mērķis ir veicināt jauniešu un bērnu izpratni par līdzdalību, attīstīt pilsoniskuma prasmes un mudināt paust savu viedokli, jo ar aktīvu rīcību var ietekmēt un sasniegt rezultātu. Katru gadu dažādos Latvijas reģionos tiek īstenoti pavisam trīs #BalsoTu pasākumi, kuros var gūt atbildes – kāpēc, par ko un kā būt aktīvam pilsonim.

Pasākums: “ BalsoTu! Kā?” Jēkabpilī

Pasākuma norises laiks: 2018.gada aprīlis – maijs

Noslēguma pasākums: 21.maijs plkst. 15.00

Dalībnieki: jaunieši vecumā no 15-25 gadiem

Pasākuma organizācija: Pasākumu organizē Eiropas Parlamenta birojs Latvijā sadarbībā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru.

Pieteikšanās dalībai pasākumā: Pieteikties dalībai pasākumā “BalsoTu! Kāpēc?” aicinātas skolas, klašu grupas, iniciatīvas grupas, organizācijas u.c. interesenti. Dalībai pasākumā var pieteikties individuāli vai komandā (cilvēku skaits komandā neierobežots).

Pasākuma norise:

 • Pieteikums dalībai pasākumā nosūtams līdz 30.aprīlim (ieskaitot);
 • Lai pieteiktos, dalībniekam/dalībniekiem jāpaskatās apkārt un jāpiedāvā ideja/piedāvājums par to, kā uzlabot, attīstīt kādu vietu (gan dabā, gan telpās) savā pilsētā un tās apkārtnē tā, lai veicinātu vides estētiku, kā arī radītu jauniešiem pieejamu un labi saprotamu vidi (piemēram, kādas ēkas sienas apgleznošana, atpūtas stūrīša iekārtošana, ārtelpas pielāgošana jauniešu tikšanās vajadzībām u.c.);
 • Izvēlētais objekts jāfiksē tāds, kāds tas ir šobrīd (fotogrāfija, video, zīmējums);
 • Jāsagatavo pamatojums, kāpēc šo objektu vajadzētu uzlabot, kāds no tā būtu ieguvums pilsētai, un jāiesūta pasākuma organizatoriem uz e-pastu EPriga@europarl.europa.eu;
 • Līdz noslēguma pasākumam (21.05.) jāsagatavo savs projekts, kā izmainīt iepriekš fiksēto vietu/objektu. Projekts jāveido atraktīvs un pielietojams, lai gadījumā, ja tas tiek atzīts par labāko, tas būtu realizējams (sadarbībā ar profesionāļiem);
 • 21.maijā plkst. 15.00 notiks noslēguma pasākums Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra lielajā zālē (Brīvības iela 258, Jēkabpils), kurā sagatavotos projektus vērtēs žūrija;
 • Žūrijas vērtējumā labākais projekts tiks ieteikts īstenošanai, kā arī saņems vērtīgu balvu.

Pasākuma žūrija:

 • Jēkabpils domes vadības pārstāvis
 • Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas ainavu arhitekte Kristīne Garde
 • Jēkabpils pilsētas pašvaldības Saimnieciskās nodaļas vides māksliniece Sanda Mālniece
 • Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle
 • Eiropas Parlamenta Biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele
 • Mūsdienu mākslas galerijas (Līvānos) vadītājs Raimonds Vindulis

Vērtēšana:

 • Iesniegtie darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: izvēlētā objekta aktualitāte; sagatavotā projekta radošums; projekta prezentācijas oriģinalitāte.
 • Katrs žūrijas loceklis izvērtē katru projektu, piešķirot punktus pēc kritērijiem skalā no 1 – 3.
 • Žūrija patur sev tiesības piešķirt arī speciālbalvu, ja kāds no projektiem izceļas ar ko īpašu un par to vienojas visi žūrijas locekļi.

Apbalvošana: Pasākumā tiks piešķirta vērtīga galvenā balva un divas veicināšanas balvas.

 

Balso_TU_plakats