Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Ota man ir dota!
Autors: Evelīna Elksnīte | 14.05.2014 | Komentāru nav

Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošo pilsētas skolu mākslinieciskākajiem skolēniem 7.maijs bija īpaša radošas satikšanās diena, jo tika aizvadīta pirmā Jēkabpils pilsētas skolu Mākslas diena „Ota man ir dota”.

Mākslas dienā, kas lokalizējās Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centra telpās, šogad piedalījās Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda „Elga un Co” ar skolotāju Elgu Skrebeli, Jēkabpils 2.vidusskolas komanda „Talantu galerija” ar skolotāju Larisu Aleksandrovu, Jēkabpils pamatskolas komanda „Varavīksnes bērni” ar skolotāju Ritu Dišleri un Jēkabpils 3.vidusskolas komanda „Otiņš” ar skolotāju Sarmīti Lapiņu. Komandas bija sagatavojušas mājas darbus – savu komandu prezentācijas. Sākoties pasākumam, katra komanda dāvanā saņēma māksliniekam svarīgāko – otas. Pasākuma organizatori bija parūpējušies arī par citiem darbam nepieciešamajiem materiāliem.

Katra komanda sastāvēja no 10 skolēniem no 5.līdz 12.klasēm, kuri bija sadalīti darbam 3 dažādās darbnīcās. Risinot šī gada pilsētas svētku tēmu „Laiks”, arī Mākslas diena „Ota man ir dota” tika aizvadīta laika zīmē: 4 katras komandas dalībnieki bija mākslinieki-„praktiķi” un viņu darbnīcas tēma bija „Pilsētas laiks”, 3 komandas dalībnieki bija mākslinieki-„teorētiķi” un viņu tēma bija „Mācīšanās laiks” , bet vēl 3 katras komandas dalībnieki bija mākslinieki-„individuālisti”, kuri sava darba apakštēmu izlozēja no dažādām abstraktām un mazāk abstraktām, piemēram, „Dzīves laiks”, „Bērnības laiks”, „Pārdomu laiks”, „Ceļojuma laiks”, „Vēsturiskais laiks”, „Skolas laiks” un citi. Mākslas dienas laikā tapušie Jēkabpils skolu komandu darbi būs apskatāmi Jēkabpils pilsētas svētku laikā.

Arī skolotāji neslinkoja un čakli darbojās, burtiskā nozīmē - viņi vārīja ziepes!  Saviem skolēniem katrs skolotājs kā balvu sagatvoja smaržīgu un krāsainu dāvanu, ko pasniedza pasākuma noslēgumā.

Pēc darba darbnīcās un pusdienām jaunie mākslinieki un skolotāji vienojās lielā kopdarba izstrādē, kur katrs izlozēja to darba fragmentu, kuru jāizstrādā. Galarezultātā tapa kopīga 49 fragmentu glezna, kas atainoja vienu no mūsu pilsētas atpazīšanas simboliem  - lūsi.

Visu Mākslas dienu BJC apkārt valdīja krāsains garastāvoklis, krāsu pleķi, cilvēku rosība un aizraušanās smārds. Visi baudīja kopābūšanu.

Liels paldies jāsaka darbnīcu vadītājiem, kuri bija arī žūrijas locekļi: Ruta Štelmahere – „Individuālisti”, Iveta Vucena – „Praktiķi”, Baiba Grase un Dzintra Lindāne – „Teorētiķi”. Pateicība arī Andai Ozoliņai-Krūmiņai par skolotāju ziepju vārīšanas darbnīcas vadīšanu un Veronikai Penskajai par pasākuma vadīšanu.

Raibs paldies Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājai Elgai Skrebelei par pasākuma ideju un košs paldies Jēkabpils Mākslas skolai un direktoram Ziedonim Bārbalam par sadarbību! Īpaši spilgts paldies Jēkabpils BJC metodiķei Sarmītei Stikānei par Mākslas dienas organizēšanu!

Un svarīgākais, pamatkrāsu paldies visiem tiem skolēniem, kuri piedalījās Mākslas dienā, jo, kā teicis kāds ģeniāls kubists, „Visi bērni ir mākslinieki. Problēma ir, kā palikt māksliniekam, kad jūs izaugat.” Paldies!

Cerams, ka Jēkabpils skolu Mākslas diena kļūs par jaunu un dzīvotspējīgu tradīciju mūsu pilsētā!

 

Jēkabpils pilsētas vispārizglītojošo pilsētas skolu mākslinieciskākajiem skolēniem 7.maijs bija īpaša radošas satikšanās diena, jo tika aizvadīta pirmā Jēkabpils pilsētas skolu Mākslas diena „Ota man ir dota”.