Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Once upon a time...
Autors: Lilija Ražinska | 04.08.2020 | Komentāru nav

Iespēja pieteikties jauniešu apmaiņai  "Once upon a time: myths and fairy tales across Europe", kas notiks Jūrmalā no 31.augusta līdz 7.septembrim.

Mazliet vairāk par projektu:

🎯Projekta uzdevumi:

📌vairot izpratni par starpkultūru mācīšanos un jutīgumu, izmantojot leļļu teātri un stāstu stāstīšanu, daloties tradicionālajās pasakās un stāstos un atklājot identitātes un dažādības jēdzienus;

📌Uzlabot tādas Eiropas vērtības kā savstarpēja sapratne, iecietība, aktīva pilsonība un cīnīties pret tādām negatīvām vērtībām kā ksenofobija, rasisms, homofobija un euroskepticisms;

📌Atklāt un izmantot stāstu sniegšanas potenciālu, iepazīstinot ar tradicionālajām pasakām un izmantojot leļļu teātri ar neatkarīgu ekspertu atgriezenisko saiti kā vērtīgu mācību procedūru, lai attīstītu jauniešu starpkultūru kompetenci;

📌Izveidot un izpildīt kopēju starpkultūru pasaku par jauniešu starpkultūru mācīšanās tēmu un prezentēt to sabiedrībā kā leļļu teātri citiem jauniešiem starptautiskā un vietējā līmenī

Apmaiņā piedalīsies 40 dalībnieki no Itālijas, Spānijas, Somijas, Rumānijas, Ungārijas, Slovākijas, Portugāles un Latvijas. No katras valsts piedalīsies kopumā 5 cilvēki (1 grupas līderis un 4 dalībnieki)

Uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas tiek pilnībā segtas. Pēc dalības projektā dalībnieki saņems Youthpass sertifikātu

Vairāk informācijas pdf failā. 

Ja Jums ir zināmi kādi jaunieši, kam varētu būt interesanti piedalīties - lūdzu, nododiet viņiem šo informāciju.

Pieteikties var aizpilot šo anketu -

Liels paldies jau iepriekš!

Jauku dienu vēlot,
Alise Jakovele