Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Noslēgts līgums par projekta “Draudzīga ģimene pašvaldībai” īstenošanu
Autors: Lilija Ražinska | 27.05.2021 | Komentāru nav

Sif2021_plakats3Biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” ir noslēgusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu, par projekta “Draudzīga ģimene pašvaldībai” īstenošanu. Sabiedrības integrācijas fondā līdz 8. martam bija izsludināts projektu konkurss "Ģimenei draudzīgas vides veidošana", kurā biedrība piedalījās, lai Jēkabpils ģimenēm sniegtu atbalstu, organizējot daudzveidīgas aktivitātes gan ģimenēm ar bērniem, gan jauniešiem.

Projekta  mērķis ir organizēt neformālas izglītības metodēs balstītas aktivitātes bērniem un ģimenēm, lai godinātu ģimeniskas vērtības un paaugstinātu sabiedrības līdzdalību. Projekta ietvaros vēlamies dot iespēju ģimenēm būt kopā, veicināt komunikāciju un mijiedarbību starp ģimenēm.

Lai sasniegtu projekta mērķi, plānotas sekojošas aktivitātes:

  • Neformāls ģimeņu aktivitāšu cikls “Ģimenes labo darbu vizītkarte!”, kura ietvaros plānotas sekojošas aktivitātes ģimenēm:
  • Izglītojoša aktivitāte ģimenēm vasaras Saulgriežus gaidot “Iegriezt saulīti”, kuras ietvaros plānotas 4 radošas un  izglītojošas darbnīcas, kurās tiek godinātas ģimeniskās vērtības - piederība Latvijai un latviskajām tradīcijām: „Kas pulcējās sētiņā”,  „Visa laba Jāņu zāle...”, „Gaismas simbols” un “Iegriezt saulīti uz gaismu!”. Aktivitātes plānotas jūnijā.
  • Sporta diena ģimenēm “Slapjie pludmales starti”, kas plānota jūlijā.
  • Gleznainais pārgājiens ar laivām/supiem “Daugavas līčos”. Aktivitāte plānota augustā.
  • Rudens talka “Labo darbu diena”. Aktivitāte plānota septembrī.
  • Ģimeņu godināšanas pasākums “Jēkabpiliešu spiets”. Aktivitāte plānota oktobrī.
  • Projekta ietvaros plānota arī nometne jauniešiem vecumā no 13-16 gadiem:
  • Piecu dienu diennakts nometne jauniešiem “Sēlijas amatnieki”.

Nometnes mērķis ir stiprināt ģimeniskās vērtības, kā arī saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturiskajai teritorijai tradicionālo un vienreizējo. Jauniešiem būs iespēja iepazīties un izzināt Sēlijas novada amata meistaru darbus un mācīties sentēvu un mūsdienu amata prasmes, kā arī izbaudīt vasaru esot kopā un iesaistoties daudzveidīgās neformālās aktivitātēs. 

Visas projektā plānotās aktivitātes ģimenēm un jauniešiem būs bezmaksas.

Projekta finansējums:  14 809,12 EUR

Projekta īstenošanas laiks no 2021.gada 1.maija līdz 2021.gada 31.oktobrim

Projektu “Draudzīga ģimene pašvaldībai”, līguma Nr. 2021.LV/ĢDP/058/19, finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par visām projekta aktivitātēm un radītajiem materiāliem projekta laikā atbild biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””.

Biedrība “Jauniešu klubs “13. pirmdiena””
Projekta vadītāja L.Ražinska
Projekta koordinatore E.Ziediņa

 

Km_logo  Sif_logo     13pirmdiena_logo