Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Noslēgts līgums par projekta “Augšup!” īstenošanu
Autors: Elīna Ziediņa | 03.03.2021 | Komentāru nav

Biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 2.2 sadaļas “Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” 2.2.2 apakšsadaļas “Atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību” ietvaros īstenojamo projektu – “Augšup!”.

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un līdzdalības veicināšanu vietējās norisēs, nodrošinot iespēju, ar neformālās izglītības metodēs balstītām aktivitātēm, apgūt jaunas zināšanas un prasmes par garīgo veselību.

Projekta laikā paredzēts veikt pilotprojektu, kura laikā tiktu analizēts kā jauniešu iekļaušanu sabiedrībā un jauniešu garīgo veselību veicina komplekss atbalsts – organizējot gan neformālās izglītības metodēs balstītas grupu nodarbības, gan individuālas konsultācijas pie psihologa. Projekta aktivitātes paredzētas jauniešiem vecumā no 13-25 gadiem.  

Lai sasniegtu projekta mērķi, plānotas sekojošas aktivitātes:

  • Neformālas jauniešu tikšanās/personīgās izaugsmes cikls “Augšup!”, kura laikā,  jaunieši varēs iepazīt  aspektus, kas ietekmē viņu garīgo veselību. Aktivitātes vadīs savas jomas eksperti un iedvesmojoši cilvēki. Paredzētas 5 tikšanās.
  • Jauniešiem būs iespēja apmeklēt individuālas konsultācijas pie psihologa.
  • Jauniešu labais darbs – projekta noslēgumā jaunieši pēc savas iniciatīvas veiks vismaz vienu labo darbu jeb viņu pašu iniciatīvu vietējai sabiedrībai.
  • Projekta izvērtēšanas pasākumi.

Jauniešu aktivitātes notiks no septembra līdz aprīlim un sākot no augusta būs plašāka informācija par plānotajām aktivitātēm un to norises laikiem. Visas projekta aktivitātes jauniešiem būs bez maksas.

Projekta īstenošanas laiks no 2020.gada 1.augusta līdz 2021.gada 30.aprīlim

Projekta finansējums: EUR 2361,73

Projekts tiek īstenots Izglītības un  zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.