Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Noslēdzies pirmais posms informatīvajam pasākumam “Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība”
Autors: Lilija Ražinska | 03.06.2019 | Komentāru nav

Laika posmā no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 19. martam Jēkabpils 2.vidusskolā vairāk nekā trīs simti deviņdesmit pieci 7. un 8.klašu skolēni 16 nodarbībās ieguva informāciju  par tādām tēmām kā: “Seksuālā un reproduktīvā veselība”, “Sekstings”, “Seksuāli transmisīvās saslimšanas” un “Kontracepcija”, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros organizēšanai un nodrošināšanai projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros, ko vadīja biedrība “Papardes zieds”. Katras tēmas bloks sastāvēja no 4 apakš nodarbībām, kas ilga 1 stundu un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt jauniešiem kvalitatīvu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai viņi savus lēmumus pieņemtu pārdomāti.

“Sekstings”

Apmācību tēmas jaunieši apguva neformālā   veidā, strādājot darba grupās, diskusijās.

Nodarbības “Sekstings” mērķis bija veicināt izpratni par atbildīga un droša interneta un sociālo tīklu lietošanas nozīmi, paradumiem un ar to saistītiem riskiem. Diskutēja par informācijas apmaiņu internetā. Sekstings ( seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību), tā riski, atbildība.

“Kontracepcija”

Iepazīstināja jauniešus ar Latvijā pieejamajiem kontracepcijas veidiem. Runāja par uzticamu attiecību veidošanu, t.sk. spēju diskutēt par kontracepciju, par atbildību un ģimenes plānošanu.

“Seksuāli transmisīvās slimības” (STI/HIV)

Informēja jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar (STI) un HIV/AIDS, par situācijām, kad nav iespējams inficēties, drošas aizsargāšanās metodēm.

“Seksuālās un reproduktīvās veselības nozīme”

Rosināja jauniešus aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis. Sniedza iespējas uzlabot savas argumentācijas spējas, prasmi izteikt savu vēlmi un spēju uzklausīt citus. Diskutēja par tādiem jautājumiem kā iepazīšanās , konfliktu risināšana, šķiršanās bailes, cieņu par otru cilvēku.

Pēc nodarbībām skolēni aizpildīja anonīmas izvērtējuma anketas, kurās atzina, ka nodarbības tika pasniegtas  pieejamā, saprotamā valodā. 64% atzina kā noderīgas, 8% atbildēja “drīzāk jā” un 6% kā “drīzāk nē” vai “nē”. 87% jauniešu atzina, ka vēlētos arī turpmāk piedalīties šādās nodarbībās.

Sniedzot savus komentārus un viedokļus par nodarbību, izskanēja šādi novērtējumi: “Paldies par lekciju, paldies, forši, labi pavadīts laiks”, “Ļoti laba nodarbība. Man patika. Es uzzināju daudz ko jaunu. Nodarbība bija svarīga un noderīga nākotnei”, “Labs darbs. Gribu vēl” un tt.

Biedrība “Papardes zieds” pateicas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par konstruktīvo sadarbību un atbalstu pakalpojuma īstenošanā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja pasākuma koordinators,
BJC direktora vietniece L.Ražinska