Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Norisināsies lekciju cikls “Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība”
Autors: admin | 16.12.2021 | Komentāru nav

Skolēni mācās būt atbildīgi par savu veselību!

Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros 2021.gada 20.decembrī biedrība „Papardes zieds” attālināti izglītos Jēkabpils 3.vidusskolas 7.-8.klases audzēkņus par tēmu “Drošas attiecības internetā”. Janvārī turpinās apgūt tādas tēmas kā “Seksuālās un reproduktīvās veselības nozīme”, “Kontracepcija un seksuāli transmisīvās infekcijas”. Vienas nodarbības ilgums 1 stunda un 30 minūtes.

Lekciju cikla mērķis: Sniegt jauniešiem kvalitatīvu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai viņi savus lēmumus pieņemtu pārdomāti.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu 7.-8. klašu audzēkņi.

Pasākumā realizētās aktivitātes:

  • Uzlabos savas argumentācijas spējas, attīstīs prasmi izteikt savas vēlmes un spēju uzklausīt citus, runājot par seksuālo attiecību uzsākšanu, iegūs informāciju par konfliktu risināšanas soļiem, kas ir šķiršanās bailes, cieņa pret otru cilvēku;
  • Informēs jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar seksuāli transmisīvajām slimībām (STI) un HIV/AIDS. Runās par veselību un atbildību, uzticamu attiecību veidošanu, spēju diskutēt par savu un partnera veselību un izsargāšanos. Drošas izsargāšanās metodēm (t.sk. atturēšanos);
  • Izglītos par droša un atbildīga interneta lietošanas nozīmi, riskiem. Runās par informācijas apmaiņu internetā. Sekstings, tā riski un atbildība.
  • Iepazīstinās jauniešus ar Latvijā pieejamām kontracepcijas metodēm un diskutēs par jauniešiem piemērotajiem kontracepcijas veidiem. Diskutēs par uzticamu attiecību veidošanu.

Lekciju cikls  turpināsies 2022.gadā Jēkabpils 2.vidusskolā, bet 2023.gadā Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja lekciju cikla koordinators L.Upīte,
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece

 

BJC_drosiba_plakats