Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Mazpulku Svinīgā solījuma svētki 2016
Autors: Elīna Puķe | 29.11.2016 | Komentāru nav

2016.gada 25.novembrī Krustpils pilī notika  BJC Mazpulku Svinīgā solījuma svētki, kurā solījumu  nodeva 5 jaunie mazpulka dalībnieki: Atročenkova Dana, Baltmane Laura, Medņeva Kristīne, Virsis Ričards, Stalidzāne Beāte.  Pirms svinīgās daļas visiem BJC mazpulka dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa Krustpils pili. Svinīgā pasākuma daļa tika atklāta ar mazpulku himnu, pēc tam jaunie dalībnieki nodeva mazpulku solījumu Spodras Purviņas pavadībā. Mazpulku  vadītāja Sandra Āriņa izsniedza nozīmītes ar četrlapu āboliņa lapiņu. Četrlapu  āboliņa lapiņa simbolizē: PRĀTU - kas ziedojams skaidrām domām; SIRDI - ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai; ROKAS- lai darītu labākus darbus; VESELĪBU - kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei - Latvijai.

Pasākuma nobeigumā dalībnieki tika sveikti, aicināti uz kopīgu fotografēšanos un cienāti ar svētku kliņģeri.

No sirds sveicam jaunos dalībniekus ar iestāšanos mazpulku  rindās. Lai pietiek spēka un pacietības! Esiet neatlaidīgi savu mērķu sasniegšanā, esiet savas dzimtās puses patrioti un lepojaties ar to, ka dzīvojat Jēkabpilī! Lai veicas Lielu darbu darīšanā!