Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Mūzika dod dvēselei spārnus… Lidojam?
Autors: Vita Talla | 25.02.2015 | Komentāru nav

23. februārī Jēkabpils tautas namā notika vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1.atlases kārta, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri norisināsies jau šovasar Rīgā. Konkursā piedalījās Jēkabpils pilsētas un novadu vokālie kolektīvi, kuru priekšnesumos skanēja latviešu tautas dziesmu apdares un latviešu komponistu oriģināldziesmas.

Ir gandarījums un prieks par dziedāt, muzicēt un darboties gribošiem un varošiem bērniem un jauniešiem un viņu radošajiem skolotājiem, kuri katru gadu prot pārsteigt gan ar vokālo izaugsmi, gan ar aranžijām, gan ar priekšnesumu izveidi.

Konkursā piedalījās 10 kolektīvi no Jēkabpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēm un A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas, vecuma grupās no 1. līdz 12.klasei, uzrādot visai augstus rezultātus. Pieciem vokālajiem ansambļiem tika piešķirta I pakāpe, diviem ansambļiem - II pakāpe, bet trīs vokālie ansambļiem tika piešķirts augstākais vērtējums - Augstākās pakāpes diploms.

Konkursu vērtēja Jēkabpils TN direktors, mūziķis, komponists Aigars Godiņš, RPIVA Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Jēkabpils filiāles vadītāja, mūzikas pedagoģeIneta Elksne, mūzikas pedagoģe, diriģente Emīlija Balode. Tika vērtēts vokālo kolektīvu mākslinieciskais un tehniskais sniegums, vokālā kultūra, stila izjūta, kā arī jaunrade priekšnesumā.

A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas vokālajam ansamblim „Mēs paši” (skolotāja Agnese Levinska), Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālajām grupām „Horizontāli” un „Pienāc biežāk!”  (skolotāja Sandra Bondare) un  Jēkabpils pamatskolas 5.-6.klašu vokālajam ansamblim (skolotāja Maija Kondrāte) būs iespēja rādīt savu sniegumu un pārstāvēt Jēkabpils pilsētu konkursa 2.kārtā, kura norisināsies 12.martā Rīgā un 13.martā Rēzeknē.

Paldies visiem mūzikas kolektīvu dalībniekiem, vecākiem un pedagogiem: Maijai Reinholdei, Kristīnei Studānei-Indriksonei, Santai Kasparsonei, Maijai Kondrātei, Ijai Grudulei, Sandrai Bondarei un Agnesei Levinskai par ieguldījumu bērnu un jauniešu muzikālajā izaugsmē!

Priecājamies par panākumiem un novēlam veiksmi arī turpmāk! Lai skan!