Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Mākslas projekts “Radi rotājot”
Autors: Everita Stradiņa | 17.03.2020 | Komentāru nav

Rotas. Rotājumi. Rotāšanās. Rotāšana. Tās ir tēmas, kuras šogad, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ņemtas par pamatu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projektā “Radi rotājot”. Programmu veido trīs norises – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde, tērpu kolekciju skate un radošo darbnīcu konkurss.

Iespēju piedalīties un tikt izvirzītiem uz svētkiem ir izmantojuši arī Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pulciņu audzēkņi un viņu pedagogi.

13 dažādās mākslas tehnikās veidotie darbi iesūtīti no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils pamatskolas, Jēkabpils 3.vidusskolas un Bērnu un jauniešu centra. Katrs darbiņš ir īpašs un veidots ar savu rotāšanās stāstu. Tēmai atbilstošākos un labākos darbus konkursa 2. kārtai izvirzīja vērtēšanas komisija – Jēkabpils mākslas skolas skolotājas Iveta Vucena un Sigija Šķēle-Tomiņa, kā arī mājturības skolotāja, filcētāja, amata meistars floristikā - Daina Poriete.

Izvirzīti seši darbi: Marta Līvzeniece “Saulīte rotā ābeļu dārzā” (JVĢ, skolotāja Elga Skrebele), Anda Dombrovska “Dravenieka līgaviņa” (JVĢ, skolotāja Elga Skrebele), Ievas Dudarevas, Kitijas Elksnes un Evelīnas Stalidzānes kopdarbs “Jēkabpils saulrieta rotā” (JVĢ, skolotāja Elga Skrebele), Danija Voite “Es meitiņa” (Jēkabpils 3.vidusskola, skolotāja Daina Eglīte), Aivija Dzērve “Klusais vakars rotājas” (Jēkabpils pamatskola, skolotāja Rita Dišlere) un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mākslas studijas dalībnieču Vanesas Vasiļevskas, Megijas Lazdiņas un Elīnas Ceriņas kopdarbs “Saules riti” (skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa).

2. kārtas konkursā piedalīsies arī Bērnu un jauniešu centra mākslas studijas dalībnieku un skolotājas Andas Ozoliņas-Krūmiņas veidotā tērpu kolekcija un radošo darbu darbnīca.

Paldies, skolotājām – Dainai Eglītei, Sarmītei Lapiņai, Ritai Dišlerei, Elgai Skrebelei un Andai Ozoliņai-Krūmiņai par intereses radīšanu audzēkņos! Apsveicam visus dalībniekus un vēlam veiksmi 2.kārtā!

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli, šobrīd nav zināms konkursa 2.kārtas norises datums.