Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

“Latvijas Mazpulki” konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”
Autors: Sandra Āriņa | 29.03.2023 | Komentāru nav

25. februārī Rīgas Tehniskās universitātes auditoriju mājā Domus Auditorialis norisinājās biedrības “Latvijas Mazpulki” konference “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. 

Šogad konference pulcēja kopā lielu skaitu mazpulcēnu, mazpulku vadītāju, brīvprātīgo un viesu. Uz to bija ieradušies aptuveni 200 dalībnieki no visas Latvijas mazpulkiem.

Šajā konferencē piedalījās arī Jēkabpils BJC mazpulka vadītāja Sandra Āriņa un mazpulka priekšniece Beāte Paula Marķīza, mazpulka sekretāre Laura Baltmane.

Konferences dalībniekiem uzrunas teica Latvijas Mazpulku draugi un sadarbības partneri no Latvijas Jaunatnes padomes, Latvijas Pašvaldību savienības un Izglītības un zinātnes ministrijas.

Aizvadītajā gadā viens no nozīmīgākajiem projektiem Latvijas Mazpulki bija “Dodiet ceļu! Jaunieši!”. Šajā projektā bija 11 savstarpēji saistītas aktivitātes, kuras tika vērstas, lai uzlabotu jauniešu līdzdalības iespējas Latvijas lauku reģionos, pilnveidojot prasmes lēmumu pieņemšanā savā novadā un justu lielāku piederību Latvijai. Projekta vadītāja prezentēja pētījuma “Dodiet ceļu! Jaunieši!” rezultātus. Konferences laikā notika filmas “Dodiet ceļu! Jaunieši!” pirmizrāde.

Konferences laikā dalībnieki atskatījās uz pagājušo gadu, plānoja šī gada prioritāros projektus, uzdevumus un norisinājās Latvijas Mazpulku padomes vēlēšanas. Par Latvijas Mazpulki padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Linda Medne. Šī pasākuma laikā tika apbalvota Jēkabpils BJC mazpulka vadītāja Sandra Āriņa ar biedrības “Latvijas Mazpulki” goda apbalvojumu “Sirdsdarbs Mazpulkos”, ko pasniedza padomes priekšsēdētāja Gundega Jēkabsone.

Konferences ietvaros jauniešiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas Tehnisko universitāti un darboties grupās, pilnveidojot sadarbības prasmes, formulēt un pamatot savu viedokli.

Diena bija saistoša un gara, bet kopumā jaunieši mājup devas gandarīti.