Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Konkurss “Teci, teci, valodiņa 2022” Sēlijā
Autors: Vita Talla | 17.11.2022 | Komentāru nav

Pēc latviešu tautas ticējuma no Mārtiņiem līdz Ziemassvētkiem jāstāsta pasakas un jāmin mīklas – tad labi barojas cūkas. 😊

2022. gada 15.novembrī Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļā uz XXVI stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfinālu pulcējās Sēlijas novada labākie stāstnieki no Ābeļiem, Dignājas, Krustpils, Vīpes un Zasas, lai izstāstītu pasakas, mīļākās anekdotes un visneticamākos stāstus no savas vai tuvāko draugu un radu dzīves.

Stāstnieku konkursa mērķis ir stāstīšanas tradīciju kopšana, uzturēšana un attīstīšana, aktīvi iesaistoties tautas mūsdienu mutvārdu kultūrā, kura iespējama, pateicoties folkloras skolotāju un folkloras kopu vadītāju un citu interesentu neatlaidīgam un nesavtīgam sadarbības procesam ar jaunajiem stāstniekiem, tostarp gatavojot viņus stāstnieku konkursam.

Stāstniekus vēroja un vērtēja  zinoši un labvēlīgi eksperti: Madara Bicāne un Egita Galiņa. Ievērojot konkursa vērtēšanas kritērijus un nolikumu, konkursa vērtēšanas komisija varēja  piešķirt: Mazā stāstnieka un Lielā stāstnieka titulus un I un II pakāpes diplomus. Lielā stāstnieka Laureāta titula īpašnieki ieguva tiesības piedalīties konkursa finālā.

I un II pakāpes diplomus ieguva Lauma Urpena no Dignājas pamatskolas folkloras kopas “Dignōjīši”, Hugo Mikušāns no Zasa vidusskolas, Megija Kabrina no Ābeļu pamatskolas folkloras kopas “Mikālēni”un Anželika Orlova no Krustpils pamatskolas folkloras kopas “Krauķi”.

Uz konkursa finālu, kas notiks 3. decembrī Rīgā, dosies Laureāta titula ieguvēji un labākie novada stāstnieki: Daiva Borovska no Zasas vidusskolas, Beāte Plāne, Samanta Kusiņa, Amanda Marķīze un Estere Kusiņa no Dignājas pamatskolas folkloras kopas “Dignōjīši”, Sandra Loreta Kapača un Dita Safonova no  Ābeļu pamatskolas folkloras kopas “Mikālēni” un Jēkabs Ozoliņš no Vīpes folkloras kopas “Lākači”.

Paldies skolotājām: Ivetai Bērziņai, Aijai Smirnovai, Aīdai Bikauniecei un Innai Kokmanei par darbu un ieguldījumu stāstniecības tradīcijas saglabāšanā, paldies vecākiem par atbalstu un pašiem stāstniekiem- par uzcītību!  Paldies Jēkabpils novada Izglītības pārvaldei un lieliskajam Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas kolektīvam! Paldies katram, kurš veicina konkursa „Teci, teci, valodiņa” mērķu sasniegšanu, tādējādi piedaloties nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un tālāknodošanā.

Vēlam veiksmi Sēlijas stāstniekiem konkursa finālā!

Vita Talla, kultūrizglītības darba metodiķe