Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Konkurss-izstāde „MANAS MĀJAS”
Autors: Alise Kļaviņa | 17.03.2016 | Komentāru nav

Noticis interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu konkurss-izstāde „MANAS MĀJAS”

Skatuves RunaŠogad Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem un izglītības iestādēm organizē interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādi-konkursu „MANAS MĀJAS”. Uzsākot gatavošanos Latvijas valsts simtgadei, konkursam tika izvēlēta tēma „Manas mājas”. Konkursa mērķis ir aktivizēt pedagogu metodisko darbību kā radošo procesu un pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus interešu izglītībā. Sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā.

Konkurss notiek divās kārtās – pilsētas/novada/apvienoto novadu un kultūrvēsturisko novadu. Jēkabpils pilsētas 1. kārta notika 7. martā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā. Tika iesniegti trīs metodiskie darbi – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotājas Elgas Skrebeles „Avīžpapīrs un žurnāli kā materiāls vizuālās mākslas nodarbībās” un „Kolektīvā glezna - puzle” un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mākslas studijas „Ota” pedagoģes Ingas Kovaļevskas „Manas mājas”.

Konkursantu darbus vērtēja Jēkabpils mākslas skolas kompozīcijas pasniedzēja Daina Eglīte, Jēkabpils mākslas skolas datorgrafikas un darbs materiālā pasniedzēja Iveta Vucena, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra „Roku darbiņi” pulciņa pedagoģe, karjeras konsultante Sarmīte Stikāne. Tika vērtēta atbilstamība tēmai un nolikuma prasībām, kompozīcija, darba izpildījuma kvalitāte un oriģinalitāte. Žūrijas komisija visiem trim darbiem piešķīra augstās pirmās pakāpes diplomus, izvirzot tos uz konkursa 2. kārtu, kas norisināsies 2016. gada 14. aprīlī Līvānos.

Izsaku lielu pateicību konkursa dalībniecēm par atsaucību un patiešām lieliski paveiktajiem darbiem! Tāpat paldies žūrijas pārstāvjiem par sadarbību un atvēlēto laiku.

Lepojamies, vēlam veiksmi mūsu pedagogiem konkursa 2. kārtā! Lai daudz radošuma bagātu izdošanos arī turpmāk!

* Darbu izstāde Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā būs aplūkojama līdz 20.03.2016.