Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Konkursā uzvaru gūst Jēkabpils pamatskolas 4.a klase!
Autors: Līga Galdiņa, Lilija Ražinska | 26.03.2015 | Komentāru nav

Mazajam cilvēkbērnam ir jāmācās darīt prieku otram, jāmācās pateikt paldies saviem tuvākajiem cilvēkiem. Tāpat viņam ir vajadzīga apziņa, ka ir mīlēts, ka viņam vienmēr būs atbalsts ne tikai no vecākiem, bet arī vecvecākiem. Un tieši sākumskolas laiks ir tas, kad radīt šo vienkāršo brīnumu – cienīt un mīlēt otru sev blakus. Paaugoties tas jau tad kļūs pašsaprotami, ka var un vajag iepriecināt, un tam nemaz nevajag tik daudz – tikai atvērtu sirdi, mazliet izdomas un pozitīvu attieksmi.

Gados vecākie cilvēki ir mums līdzās, tāpēc mācīsimies būt iejūtīgi un saprotoši, atbrīvojot vietu autobusā, palīdzot sameklēt kādu iestādi vai pārvedot pāri ielai. Starp mums ir daudz vientuļu vecu cilvēku, kuriem ļoti nepieciešams līdzās dzīvojošu cilvēku  atbalsts un uzmanība.

Tamdēļ, lai  bērni dziļāk izzinātu savas saknes, pabūtu kopā ar savām omēm, opīšiem vai tuviem un sirsnīgiem veciem cilvēkiem, kas dzīvo līdzās, aplūkotu jau pabalējušus foto uzņēmumus un ko tu neteiksi-nonāktu pie slēdziena, ka  arī mani vecvecāki reiz bija bērni un skolēni, kuri mācījās spert pirmos soļus, lasīt un rakstīt ciparus, darbojās skolas aktivitātēs, sapņoja par savu nākotnes profesiju, tika izsludināts konkurss 4.klašu skolēniem „Labākie senioru draugi un palīgi”. Ideju autori Jēkabpils pensionāru biedrība “Sasaiste”, kuru vada enerģiskā un nenogurdināmā Biruta Jemeljanova. Konkurss norisinājās KIF (Kopienu iniciatīva fonds) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītā projekta “Paaudžu sadarbībai” ietvaros, kuru realizē biedrība “Sasaiste”. Organizētāji Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs.

Šī konkursa mērķis bija rosināt ceturtklasniekus iepazīt tuvāk gan savus vecvecākus, gan arī vērīgāk iepazīties ar dažādām veco cilvēku dzīves situācijām, vērtībām un vajadzībām.

Un jāsaka – 4.klases skolēni patiešām izrādīja lielu interesi par konkursu, jo kopumā tika iesniegti 54 darbi - pētījumi par vecmāmiņām un vectētiņiem, tostarp gandrīz ikviens bija pētījis arī savu dzimtas koku. Konkursam pieteica 6 komandas 7 cilvēku sastāvā. Tika pārstāvēta: Ābeļu pamatskola, Jēkabpils 3.vidusskola, Jēkabpils 2.vidusskola un Jēkabpils pamatskola.

23.martā plkst. 13.00 Jēkabpils Bērnu jauniešu centrā pulcējās gan individuālo darbu veicēji, vecvecāki un vecāki, bet arī komandas uz noslēguma aktivitāti – konkursu. Seniore Biruta Jemeljanova izteica atzinību par tiešām apjomīgajiem un interesantajiem darbiem, kurus vērtēja biedrības “Sasaiste” dalībnieces. Rezultātā visi bērni saņēma pateicības un saldumus, bet 17 dalībnieki ieguva Goda listes un piemiņas balvas.

Konkursa gaitā senioru žūrijas locekļiem no biedrības “Sasaiste”: Birutai Jemeljanovai, Edītei Ortveinai, Lidijai Frolovai, Velgai Novikai, Maijai Paeglei, Ērikai Osītei un Sarmītei Ozoliņai, darba netrūka, jo bija jāizvērtē komandu sagatavotais mājas darbs – popiela no omes TOP dziesmām, kā arī jāvada darbnīcas, kurās skolēni darbojās gan radoši, gan arī izzinoši, kur atpazina senos darba rīkus un tautas dziesmas. Prātoja izskaidrojumus vecvārdiem un vietvārdiem, gāja rotaļās kopā ar omi un atbildēja uz senioru sagatavotajiem jautājumiem. Paralēli visi interesenti tika aicināti uz tematisku pēcpusdienu kopā ar Sarmīti Ozoliņu, kura dalījās savos ceļojumu iespaidos.

Rezultātā goda titulu „Labākie senioru draugi un palīgi” ieguva:

”Knīpuči”, Jēkabpils psk. 4.a kl. (skolotāja Silvija Čandere) - I pakāpe

“Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”, Jēkabpils psk. 4.b kl. (skolotāja Līga Vītola) - II pakāpe

“Gudrīši”, Ābeļu psk. 4.kl. ( skolotāja Sarmīte Zukule)-III pakāpe

“Dūraiņi”, Jēkabpils 2.vsk. 4.a kl. (skolotāja Svetlana Jekaraševa) - pateicība

“Pīrādziņi”, Jēkabpils 3.vsk. 4.b kl.(skolotāja Vija Rozentāle) - pateicība

“Čaklās mazmeitiņas”, Jēkabpils 3.vsk. 4.a kl. (skolotāja Laimdota Ozoliņa) - pateicība

Organizatoru vārdā paldies Jēkabpils BJC popgrupas “Zvanotiņas” mazajām izpildītājām Evijai Reinholdei, Nikolai Kalniņai un Santai Bērziņai, kā arī vadītājai Irīnai Burnaševai par muzikālo sveicienu. Tāpat pasākuma organizatorēm jauniešu kluba “13.pirmdiena” meitenēm Līgai Galdiņai, Gerdai Kromānei un konkursa vadītājai Santai Januševskai.

Paldies visiem vecvecākiem par jaukajiem un saturīgajiem stāstiem, jo vecmāmiņa ikvienam bērnam ir īpaša, jo viņa ir vismīļākā un vislabākā. Vecmāmiņa ir tā, kura pažēlo un samīļo, vecmāmiņa prot izcept garšīgākās pankūciņas, prot izadīt visskaistākās un vissiltākās zeķītes. Omītes ir saprotošas un mūsdienīgas, jo prot vadīt automašīnu, darbā un ikdienā izmanto datoru un skaipu. Tas nekas, ka omītes sejā iezagusies kāda rūpju ievilkta rieviņa, viņa vienalga ir jauna un skaista.

Paldies par aktivitāti un radošumu!