Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

„Kompetentie Lāčplēši un Laimdotas 2017!”
Autors: Elīna Puķe | 29.11.2017 | Komentāru nav

23.novembrī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika ikgadējais 3.-4. klašu skolēnu konkurss  „Kompetentie Lāčplēši un Laimdotas 2017!”, kurā piedalījās sešas komandas no Jēkabpils pilsētas, Krustpils novada un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra.

Šogad konkursa nosaukums, mājas darbs, radošās darbnīcas tika saistīts ar kompetencēm: sociālo, komunikatīvo, radošo, kultūras, digitālo, valodas.

Pasākumā pirmajā daļā komandas rādīja  savus mājas darbus „Mūsu kompetences Latvijai” dažādos veidos : dziedot, dejojot, zīmējot, spēlējot vijoli, stāstot jokus u.c. Biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” prezentēja video rullīti “Sveicam Latviju 100 gados”, kas tapa Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītā projekta “Caur KOMPETENCĒM uz REZULTĀTU!” ietvaros.

Otrajā pasākuma daļā skolēni devās uz 6 radošajām darbnīcām, kuras vadīja Jēkabpils BJC pedagogi un jauniešu kluba dalībnieki.

Digitālās kompetences darbnīcā skolēni attīstīja savas sadarbības prasmes, izmantojot mūsdienu jaunākās tehnoloģijas, bet radošajā konkursa dalībnieki noformēja Latvijas 99.dzimšanas dienai veltītas  tortes un rakstīja savus novēlējumus.

Valodas kompetences darbnīcā, uzmanīgi vērojot bildes, savstarpēji apspriežoties,  bija jāatpazīst gan latviešu, gan ārzemju ražojuma multfilmu un pasaku varoņus. Darbarīki un kancelejas piederumi, piemēram, īlens, piesta, skavotājs utt., bija jānosaka sociālās kompetences darbnīcā.

Lai veiksmīgi izietu visus konkursa posmus, bija jāpierāda ģeogrāfijas zināšanas par Latviju un   jāatpazīst Latvijas mūzikas instrumenti un tautasdziesmu fragmenti.

Pasākuma noslēgumā skolēni mielojās ar gardu kliņģeri, kamēr kompetentā žūrija, kuras sastāvā bija Jēkabpils pilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Līga Kļaviņa, Jēkabpils BJC direktors Oskars Elksnis, jaunsargu instruktoru palīgs, zemessargs Jānis Bisnieks, Jēkabpils BJC izglītības metodiķe Elīna Puķe, jauniešu kluba „13.pirmdiena” dalībnieks Ričards Saulītis,  apkopoja rezultātus un piešķīra komandām dažādas nominācijas.

Nomināciju „KOMPETENTIE” saņēma Krustpils pamatskolas komanda „Latvijas sirdspuksti” (skolotāja Inese Graudumu), nomināciju „MUZIKĀLIE”- Jēkabpils 3.vidusskolas komanda „Latvijas patrioti” (skolotāja Mārīte Viļuma), „DIGITĀLIE”- Jēkabpils pamatskolas komanda „Spēka fabrika” (skolotāja Dace Rateniece), „KOMUNIKATĪVIE” - Jēkabpils pamatskolas komanda „Supervaroņi”(skolotāja Aiva Avsjukeviča), „RADOŠIE”- Jēkabpils BJC komanda „ABRAKADABRA” (skolotāja Anda Ozoliņa-Krūmiņa) un nomināciju „SABIEDRISKIE” ieguva Jēkabpils BJC komanda „Ābolplēši” (skolotāja Laura Ābola).

Paldies radošo darbnīcu vadītājiem: Sarmītei Stikānei, Dainai Porietei, Vitai Tallai, kluba jauniešiem - Laurai, Danielai, Annai, Alisei, Kristapam, Ričardam, Megijai Patrīcijai. Paldies sakām arī pasākuma vadītājiem - Kristai Ūbelei un Aivaram Lucijanovam.

Par muzikālo sveicienu paldies Alenam, kas pārstāvēja grupu Xeny Dance, ko vada Ksenija Lepere.

Paldies visiem dalībniekiem, līdzjutējiem, pedagogiem!