Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

"Kalna skrējiens" Jēkabpils Mežaparkā
Autors: Elīna Puķe | 10.11.2019 | Komentāru nav

13.oktobrī  Jēkabpils Mežaparkā notika pasākums “Sevis iepazīšana citā vidē jauniešiem” – Kalna skrējiens , ar mērķi aktīvi darboties ārpus ierastās vides - risināt sevis iepazīšanas uzdevumus, stimulēt emocijas, nodarbināt atmiņu, iepazīt veselīga uztura pamatprincipus un fiziski kustēties. Pasākuma laikā dalībniekiem bija nepieciešams noskriet 3 km un pārvarēt 10 šķēršļus jeb stacijas, piemēram, rāpošanu zem tīkla , iegaumēšanas staciju, jāiegaumē dārzeņu veidus kastē un vēlāk jāatzīmē, kuri no tiem tur bija, burkānu rīvēšana , skriešana kalnā ar maisu un šļūteni, lekšana maisā u.c. 

Izturības skrējienā kopumā piedalījās 38 dalībnieki. Visi dalībnieki tika pie vērtīgām un veselīgām balvām.

Organizatori – Biedrība sporta klubs “Mustangs”

Pasākums tika organizēts projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” Nr: 9.2.4.2/16/I/049 ietvaros

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.