Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

"Kafija ar politiķiem" Neretā
Autors: Agita Pleiko | 05.12.2017 | Komentāru nav

Politiķi Neretā plakāts

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” PROJEKTS
“Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”

Līguma Nr. 2-25/44
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros

Jēkabpilī, Neretā un Pļaviņās diskutēs: JAUNIEŠI EIROPĀ – KAS TĀLĀK?

Jautājums, kas pašlaik tiek uzdots visā Eiropā un mēģina risināt jauniešu iesaisti pašvaldību, valsts un Eiropas līmeņa dienaskārtības veidošanā, vienlaikus ir Strukturētā dialoga VI.cikla tematiskā prioritāte  – “Jaunieši Eiropā – kas tālāk? “. Šis ir piedāvājums jauniešiem diskutēt ar politikas veidotājiem, izteikt priekšlikumus un pašiem iedvesmoties darīt, izprotot ceļus, kā iespējams panākt savu ideju ieviešanu dzīvē.

Šobrīd tikšanās tiek veidotas arī Latvijā. To mērķis ir izstrādāt vietēja, nacionāla un Eiropas līmeņa rekomendācijas. Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” iesaistījusies Strukturētā dialoga procesā, realizējot projektu “Jaunieši šodien, lēmumu pieņēmēji jau rīt”, kas atbalstīts Jaunatnes politikas valsts programmā “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”. Projektā paredzēta trīs “Kafija ar politiķiem” pasākumu organizēšana Jēkabpils pilsētā, Neretas novadā un Pļaviņu novadā, kā arī darba grupu sanāksmes, lai pilnveidotu un virzītu apstiprināšanai pašvaldībā Jēkabpils pilsētas jaunatnes politikas stratēģiju 2018. – 2024.gadiem.

Biedrība “Jēkabpils NVO resursu centrs” jau iepriekš ir realizējusi politiķu un dažāda līmeņa lēmumu pieņēmēju tikšanos “Kafija ar politiķi” formātā, kur, tiekoties jauniešiem un politikas veidošanas pārstāvjiem, tiek apspriestas jauniešiem un vietējai kopienai svarīgas problēmas un izstrādāti dažāda veida risinājumi.

Strukturētā dialoga būtība ir jauniešu iesaiste sabiedriskajos procesos, diskusiju veidošanu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, lai iegūtu rezultātus, kas ir noderīgi jaunatnes politikas veidošanā.

Projektu finansē Latvijas valsts, administrē Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra.