Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jauniešu un lēmumpieņēmēju SA-TIK-ŠA-NĀS ar Viesītes jauniešiem
Autors: Elīna Ziediņa | 30.09.2021 | Komentāru nav

Erasmus+ Jaunatnes dialoga projekta “ĀR(a)POLITIKA” ietvaros tiek organizētas jaunā Jēkabpils novada lēmumpieņēmēju un jauniešu tikšanās, lai veicinātu un nodrošinātu neformālu vidi un iespēju veidot dialogu starp lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem.

22. septembrī, Viesītes Kultūras pilī, šāda tikšanās notika ar agrākā Viesītes novada jauniešiem. Iepriekš šādas tikšanās notikušas  ar Jēkabpils pilsētas un agrāko Salas, Krustpils un Jēkabpils novada jauniešiem.

Bjc_satiksanas_viesite

Aktivitātes pirmajā daļā jaunieši savā starpā iepazinās, saliedējās un kopā ar jaunatnes politikas eksperti Inesi Šubēvicu, definēja, kāds ir Viesītes un tuvējo pagastu jaunieša “profils” – kādas ir viņa intereses, vērtības, vēlmes un vajadzības. Tāpat arī jaunieši grupās tika aicināti domāt par to, kādsa izmaiņas viņi vēlētos Viesītē un tuvākajos pagastos redzēt nākamo četru gadu laikā. Pēcpusdienā jauniešiem pievienojās Jēkabpils novada lēmumu pieņēmēji - Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks un deputāti – Jānis Raščevskis un Daina Vītola, aktivitātē piedalījās arī agrākā Viesītes novada izpilddirektore Sanita Lūse, Viesītes vidusskolas pedagoģes Sarmīte Milakne un Līvija Levinska, jaunatnes lietu speciālistes – Dita Mažeika, Linda Kalniņa un Elīna Ziediņa.

Aktivitātes otrā daļa sākās ar jauniešu un lēmumu pieņēmēju neformālu iepazīšanos, saprotot kopīgās intereses un iespēju caur daudzveidīgiem jautājumiem iepazīties neformāli. Pēc tam jaunieši lēmumu pieņēmējiem prezentēja Viesītes pilsētas un tuvējo pagastu jaunieša “profilu”. Tam sekoja darbs grupās, kurās kopā darbojās jaunieši, lēmumu pieņēmēji un jaunatnes lietu speciālisti, lai jau konkrētāk runātu par jauniešiem aktuālajiem jautājumiem Viesītes pilsētā un tuvējos pagastos. Tāpat arī tika runāts par jaunatnes politikas īstenošanu Jēkabpils novadā un  priekšnoteikumiem, lai veiksmīgi to realizētu. 

Viesītes un tuvējo pagastu jaunieši aktualizēja vairākas gan jauniešiem, gan pārējai sabiedrībai aktuālas problēmas no jauniešu skatu punkta, piemēram, nepieciešamību labiekārtot āra zonas, lai tās būtu iedzīvotājiem draudzīgākas, izveidojot piemēram terases, solus un krēslus, lai gan jauniešiem, gan citiem iedzīvotājiem būtu, kur uzturēties publiskās vietās un pavadīt laiku,  nepieciešamību izveidot skeitparku, pilsētas ielās izvietot vairāk atkritumu urnas un citi jautājumi. Pēc aktivitātes gan jaunieši, gan lēmumu pieņēmēji bija gandarīti un  priecīgi, jo jauniešiem tā bija iespēja īsā laikā paust savas idejas, turklāt tieši lēmumu pieņēmējiem, savukārt lēmumu pieņēmēji atzinīgi vērtēja iespēju dzirdēt pašu jauniešu viedokļus par lietām, kas būtu uzlabojamas, un jau tiek virzītas sarunas tālāk, lai uzsāktu dažu ideju īstenošanu. Šī aktivitāte darbojās, kā “impulss”, lai izvirzītu idejas un lēmu pieņēmēji tās dzirdēja tieši no jauniešiem.

Jauniešu atsauksmes no aktivitātes:

  • Uzzināju, ka, lai īstenotu kādu aktivitāti vai ideju ir jāiegulda liels darbs un jāveic dažādi soļi!
  • Aktivitātes laikā man bija iespēja runāt gan ar citiem jauniešiem, gan deputātiem par man aktuāliem jautājumiem, paldies!
  • Ir nepieciešama drosme, lai pastāstītu par savām idejām un vēlmēm.
  • Jauniešiem būtu nepieciešamas biežāk šādas iespējas – tikties ar lēmumu pieņēmējiem, lai aktualizētu problēmas un grūtības.
  • Daudzas mūsu idejas skar plašāku sabiedrību, ne tikai jauniešu vecumposmu.

Lēmumu pieņēmēju atsauksmes no aktivitātes:

  • Paldies! Turpināt iesākot un rādīt “tiltu” starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem!
  • Aktivitāte bija lieliska iespēja komunicēt ar jauniešiem un uzzināt vairāk par viņu aktualitātēm un grūtībām!
  • Turpināt darboties!
  • Ir svarīgi vienmēr uzturēt saikni un dialogu ar jauniešiem, būt atbalstošiem, uzklausīt idejas un ierosinājumus!

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību! Tiekamies nākamajās projekta aktivitātēs! Nākamā projekta aktivitāte plānota Aknīstē, Aknīstes Bērnu un jauniešu centrā,  6. oktobrī no plkst. 13:30-18:30.  Ja esi jaunietis vecumā no 13-30 gadiem un vēlies satikt Jēkabpils novada lēmumu pieņēmējus, un runāt par sev aktuāliem jautājumiem, piesakies pie Aknīstes BJC direktores Evijas Ķiķenas pa tālr. 28349251, vai raksti uz e-pastu – evija.kikena@edu.jekabpils.lv.

Projekts “ĀR(a)POLITIKA” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+:Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisija nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja:
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu specialiste
Elīna Ziediņa

 Erasmus_logo_arpolitika