Cienījamie vecāki un apmeklētāji!

Saistībā ar 12.martā Ministru kabinetā pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī, informējam ka Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs  (ieskaitot arī - Bērnu un jauniešu klubi "Laipa", "Smaids", "Vanagi", "Atslēga") no 13. marta līdz 12. maijam, pārtrauc mācību procesu klātienē.

Par aktualitātēm un turpmāko rīcību aicinām sekot līdzi informācijai mūsu mājaslapā www.jekabpils-bjc.lv un Facebook lapā Jēkabpils BJC.

 

Jaunieši uzņem apgriezienus!
Autors: Darja Semjonova | 05.10.2016 | Komentāru nav

Jauniesi _uznem _apgriezienusNo 30. Septembra līdz 1.oktobrim Bauskas novadā, Bruknas muižā notika apmācības jauniešiem uzņēmīguma veicināšanai „Uzņem apgriezienus!”, kurās arī piedalījās Jēkabpils biedrības “Jauniešu kluba „13.pirmdiena””  pārstāves- Darja Semjonova un Gerda Kromāne. Apmācībās tika mācīts, kā nebaidīties realizēt savas idejas, kur un pie kā vērsties pēc palīdzības savas idejas realīzēšanā, pirmie soļi uzņēmējdarbībā un galvenās lietas, lai veiksmīgi iesāktu savu projektu. Šo trīs dienu laikā mēs varējām dalīties ar savām idejām un grupās diskutēt par to mīnusiem un plusiem, kā arī sniedzām kritiku katra idejai. Dalījāmies pieredzē projektu rakstīšanā un ar spēļu palīdzību mēģinājām pilnveidot sevī līdera spējas.

Pirmajā dienā katrs uz savas bultiņas uzrakstījām savu mērķi, ko vēlētos apgūt vai sasniegt šo apmācību laikā, un šo nepilnu trīs dienu laikā katrs mēģināja realizēt savu mērķi. Savukārt pēdējā dienā katrs dalījās, cik tālu ticis sava mērķa realizēšanā, un kas palīdzēja vai traucēja tā sasniegšanai.

Apmācību laikā nodibinājām kontaktus ar citiem jauniešiem, lai arī turpmāk varētu sadarboties  un komunicēt savā starpā.