Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jaunieši diskutēja Dānijā
Autors: Lilija Ražinska | 03.10.2012 | Komentāru nav

Jaunieši diskutēja par 10 pašapziņas likuma pantiem Dānijā.

Laika posmā no 15.09.-20.09. jauniešu delegācija: Vita Kalve, Naomi Farbere, Reinis Talla un Gatis Laizāns kopā ar biedrības "Jauniešu klubs "13. Pirmdiena"" vadītāju Liliju Ražinsku pārstāvēja savu pilsētu un Latvijas vārdu starptautiskajā jauniešu projektā "Pašapziņas likums" Dānijā, Holbekā. Kopā ar 9 citu valstu jauniešiem, kuri bija atbraukuši no Maltas, Portugāles, Polijas, Slovēnijas, Čehijas, Vācijas, Dānijas un Īrijas, aktīvi darbojoties radošajās darbnīcās, diskusiju klubos, cēla savu pašapziņu un izvirzīja jaunas hipotēzes pašapziņas likumam. Ceļš uz pašapziņu prasa indivīda ticību sev un citu cilvēku novērtējumu.

"Pašapziņas likuma" nolūks ir atbalstīt jaunos cilvēkus, lai tie gūtu lielāku pārliecību, tātad daudz aktīvāku un pozitīvāku jauniešu dzīvi. Sasniedzot augstāko pašapziņas līmeni, pieaug izglītošanās iespējas un nodarbinātība. Pašapziņa ir universāla dzīves daļa, kas var sniegt ticību nākotnei. "Pašapziņas likums" uz to fokusējas un šim būtiskajam jautājumam nodrošina publicitāti. Likums ir tulkots jau vairāk nekā četrdesmit valodās (ieskaitot latviešu).

10 Pašapziņas likuma panti:
  1. Tev jātic sev;
  2. Tev jātic, ka Tu esi kā vērts;
  3. Tev jātic, ka Tu esi tik pat vērts kā pārējie;
  4. Tev jātic, ka Tu esi tik pat gudrs kā pārējie;
  5. Tev jātic, ka neviens nav labāks par citiem;
  6. Tev jātic, ka Tu pats vislabāk zini par savām problēmām;
  7. Nekādā gadījumā netici, ka kāds zina vairāk par pārējiem;
  8. Tev jāsmejas kopā ar pārējiem;
  9. Tev jātic, ka Tu esi neaizstājams;
10. Tev jātic, ka mēs visi varam mācīties viens no otra.

Likuma autors ir dānis Stigs Elliots Nijegards (Stig Elliot Nyegaard).

Jauniešiem bija vienreizēja iespēja iepazīties ar citu tautu kultūru, gatavojot kādas valsts nacionālo ēdienu. Piemēram, mūsu puiši gatavoja Īru siera kūku, bet portugāļu un čehu meitenes cepa latviešu nacionālos pīrāgus. Vienu dienu pavadījām Dabas skolā, kur daudznacionālās grupās baroja dzīvniekus, gatavoja ēdienu, piedalījās aktīvās sporta spēlēs. Dienas noslēgumā visiem tika piedāvāta iespēja nogaršot meža cūkas cepeti, kas 4h tika cepts tādā kā sarkofāgā. Vakars noslēdzās pie ugunskura, kad dziesmas dažādās valodās mijās ar pankūku un maizes cepšanu turpat uz uguns liesmām.

Savas spējas un talantus izbaudījām, kad mācījāmies žonglēt ar bumbiņām, griezt šķīvi utt. - darbojoties cirkus darbnīcā. No malas raugoties, viss izskatījās pavisam viegli, bet cik daudz pūļu jāpieliek, lai varētu žonglēt ar 3 bumbiņām vai braukt ar riteni, kuram nav stūres. Bija gan kritieni, gan smiekli. Repa mūzikas darbnīcā tika ierakstīta dziesma par pašapziņas likumu. Vēlāk tā tika translēta arī pa centrālo dāņu radio.

Projekta dalībnieki tika viesmīlīgi sagaidīti Holbekas pašvaldībā, kur 10 mazās grupās diskutēja par pašapziņas likuma pantiem. Prezentāciju filmēja vietējā Holbekas TV.

Muzeja telpās jaunieši turpināja diskutēt par likuma pantiem ar 312 Holbekas jauniešiem. Nopietnas diskusijas mijās ar valodas stundām un stāstiem par savu valsti un jauniešu dzīvi tajās.

Laiks pagāja ļoti ātri. Nemanot pienāca atvadu diena. Jaunieši bija noguruši, bet guvuši jaunus iespaidus un draugus. Nenoliedzami cēluši savu pašapziņu un aizdomājušies par šiem jautājumiem tuvāk.

Jauniešu kluba "13. Pirmdiena" jaunieši turpinās runāt un nest tālāk šos pašapziņas pantus, realizējot Jēkabpils pašvaldības atbalstīto projektu "Iedvesmojies un NO-TI-CI sev!".

Paldies Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par finansiālo atbalstu un A.Kalniņam par piedāvājumu mūsu organizācijai pārstāvēt Jēkabpili un Latviju.

 

Apraksta nav!