Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jēkabpils NVO Jauniešu acīm!
Autors: Lilija Ražinska | 02.10.2014 | Komentāru nav

Iesākoties jaunajam mācību gadam, biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””, kas darbojas Jēkabpils BJC paspārnē un ir Jēkabpils NVO Resursu centra dibinātājorganizācija, uzsākusi pilsētas pašvaldības atbalstīto projektu “Jēkabpils NVO Jauniešu acīm!”. Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par Jēkabpils NVO lomu un darbības virzieniem sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā, apvienojot dažādas paaudzes cilvēkus.

Tā  ietvaros organizētās aktivitātes veicinās pilsoniskās sabiedrības attīstību Jēkabpilī, stiprinās mūsu pilsētas NVO kapacitāti, sekmēs sadarbības tīkla izveidi.

Jēkabpils Resursu centra paspārnē darbojas 26 nevalstiskās organizācijas, kuras apvieno noteiktu mērķauditoriju un realizē savus konkrētos mērķus un uzdevumus.  Trīs mēnešu garumā jaunieši apmeklēs organizācijas, lai iepazītos tuvāk ar tās biedriem, realizēto darbību un ikdienu. Ļoti ceram, ka kopējās sarunas, diskusijas un darbošanās darbnīcās, ļaus ne tikai sadraudzēties dažādām paaudzēm, bet atrast kopējās intereses un idejas turpmākajai sadarbībai. 

Savukārt pašiem jauniešiem šī  brīvprātīgā darbība: izzinot informāciju, apkopojot materiālu bukleta maketam, kā  arī prezentācijas video  materiāla veidošana, sniegs iespēju pašiem attīstīt dažādas prasmes un iemaņas, saskatīt savus talantus, saturīgi pavadīt brīvo laiku, tādējādi audzinot  sevī toleranci un attīstot saskarsmes iemaņas.

Kopīgās darbošanās rezultātā taps buklets par Jēkabpils NVO Resursa centra organizācijām, kas tiks tipogrāfiski iespiests un prezentēts novembrī Jēkabpils NVO foruma laikā.