2022.-2023.gada nodarbību laiki otrajam pusgadam

Jēkabpils jaunieši Bauskā
Autors: Santa Muka un Laura Kārkliņa | 09.01.2013 | Komentāru nav

No šī gada 7. līdz 9. decembrim Bauskā, Īslīces pagastā viesu namā "Bērzkalni" notika apmācības "KOPĀ", to mērķis bija veicināt komunikācijas prasmes, pareizi tās pielietot dzīvē, kā arī turpināt iegūtās informācijas plūsmu savās organizācijās. Uz apmācībām devās jaunieši un to koordinatori no dažādām pilsētu organizācijām, galvenokārt, no Zemgales. Pārstāvot Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centru uz Bausku devās Sarmīte Stikāne un mēs – Laura Kārkliņa un Santa Muka.
Šajās trīs dienās ieguvām ļoti daudz jaunas informācijas par cilvēku saskarsmi, komunikāciju un to, kā efektīvi popularizēt savu organizāciju. Apmācībās interesants bija tas, kādā veidā mums pasniedza visu informāciju: caur enerģiskām, aktīvām nodarbībām. Devāmies arī praktiskā nodarbībā uz Bauskas centru, kur iesaistījām Bauskas iedzīvotājus mūsu pašu izdomātā akcijā par to, vai Bauskas jaunieši jūtas droši savā pilsētā. Tās gaitā uzņēmām video, kur iedzīvotāji atsaucīgi iesaistījās mūsu akcijā. Mūs pārsteidza tas, ka ļoti daudzi jaunieši nejūtas droši, jo pilsētā ir daudz naktsklubu u.c. Bija arī pozitīvas atbildes, kurās cilvēki minēja, ka Bauska ir droša pilsēta.
Apmācībās strādājām visu dienu bez garām pauzēm, protams, ne bez pusdienām un kafijas pauzēm. Taču tas nebija kā skolā, jo pamanījām, ka iesāktās diskusijas turpinājās arī brīvajā laikā.
Apmācību vadītājas bija ļoti atsaucīgas, pieredzes bagātas, labprāt ieteica savus padomus par to, kā pareizi komunicēt ar dažādiem cilvēkiem. Viņas iedrošināja realizēt savas idejas arī tos, ne tik aktīvos jauniešus, bet aktīvos jauniešus aicināja iedrošināt savus vienaudžus iesaistīties dažādās organizācijās, projektos u.c.
Šis brauciens tiešām bija ļoti pamācošs un interesants, par ko mēs gribētu pateikties Sarmītei Stikānei, kas mūs iesaistīja šajās apmācībās un, protams, arī Jēkabpils Bērnu un Jauniešu centram par finansējumu.
Atgriežoties mājās, bijām ļoti patīkami saviļņotas par iepazītajiem cilvēkiem, joprojām kontaktējamies ar citu organizāciju jauniešiem un koordinatoriem, apmainoties ar idejām, viedokļiem un labprāt veidojam sadarbību savā starpā.

Sagatavoja jauniešu kluba „13.pirmdiena” aktīvistes
Santa Muka un Laura Kārkliņa.