Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Jēkabpils BJC var pilnveidoties dažādās jomās
Autors: Sandra Paegļkalne | 29.10.2014 | Komentāru nav

Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā skolēniem ir iespēja pilnveidoties un attīstīt savus talantus daudzās dažādās jomās. Šajā mācību gadā centrā ir 48 interešu izglītības programmas, ko bērniem palīdz apgūt 32 pedagogi. 
    
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe Sarmīte Stikāne skaidro: „Nozaru ir ļoti daudz. Ir mākslas pulciņi, kuros bērni var zīmēt, līmēt, veidot dažādas lietas. Ir rokdarbi, kur arī bērniem ir iespēja veidot dažādus darbiņus. Ir gan dejošana, gan dziedāšana. Pulciņu klāsts ir ļoti, ļoti plašs.” 
    
Sarmīte Stikāne stāsta, ka interese par centru ir ļoti liela: „Šajā mācību gadā mums ir diezgan liela apmeklētība, to pierāda bērnu skaits. Mums šogad ir jau vairāk nekā 700 dalībnieku. Tas nozīmē, ka bērniem interese ir, vecākiem arī. Protams, bērni ir ļoti noslogoti, viņiem ir ļoti daudz pasākumu un aktivitāšu, bet tāpat viņi cenšas pēc iespējas vairāk apmeklēt mūsu pulciņus. Ir bērni, kuri apmeklē ļoti daudzus pulciņus, ir tādi bērni, kuri apmeklē pulciņus katru darba dienu.” 
    
Elīza, kura apmeklē centru no septiņu gadu vecuma, atzīst, ka viņai šeit ļoti patīk: „Šeit var brīvi justies, var iegūt jaunus draugus, mēs darām daudz ko interesantu un atšķirīgu.” 
    
Interesanta ir arī nodarbošanās, ar ko šobrīd aizrāvušies roku darbu pulciņa dalībnieki. No dažādu krāsu gumijām, izmantojot speciālus dēlīšus un instrumentus, var izveidot dažādas interesantas lietas. 
    
Elīza stāsta: „Var uztaisīt dažādas rokassprādzes, piekariņus, var tapt dažādi mīļi suvenīri draugiem, ģimenei. Dažādas skaistas, interesantas lietiņas.” 
    
Centrā var attīstīt arī iemaņas floristikā. Maija, kura šo pulciņu apmeklē ļoti aktīvi, iesaistījusies arī citās centra piedāvātajās aktivitātēs: „Centru sāku apmeklēt pagājušogad. Apmeklēju floristiku, teātri un pērļošanu, tagad arī aerobiku. Nāku uz šejieni tāpēc, ka gāju mākslas skolā, un tad, kad vairs negāju, nebija, ko darīt. Izdomāju nākt uz šiem pulciņiem. Patīk ļoti. Laba kompānija, var uztaisīt labus darbus, aiznest mājās, kādam uzdāvināt. Un ar teātri mēs arī tiekam uz visādiem pasākumiem.” 
    
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā var apgūt ne tikai ar mākslu saistītas iemaņas, bet arī praktiskākas zināšanas. Piemēram, angļu valodas pulciņā bērni jau no mazotnes var apgūt vārdus un frāzes angļu valodā. 
    
Savukārt puišiem vislabāk patīk robotehnikas pulciņš, kurā var apgūt dažnedažādas lietas, saistītas ar tehniku un elektrību. Zēni šeit mācās lodēt, veidot elektriskās shēmas un darīt citus darbiņus. 
    
Robotehnikas pulciņa vadītājs Maksims Spaskovs stāsta: „Bērniem interesē jaunās tehnoloģijas, visi zina par robotiem, ir jaunas idejas par robotiem. Bērniem arī pašiem gribas kaut ko taisīt. Viņiem mājās ir dažādas rotaļlietas ar motoriņiem, ar pultīm. Kad viņi tās salauž, viņi grib kaut ko mēģināt paši remontēt. Interese ir.” 
    
Mārtiņš, kurš regulāri apmeklē robotehnikas pulciņu, uz jautājumu, kas viņam pulciņā vislabāk patīk, atbild: „Lodēšana un visādas shēmas.” Uz jautājumu, vai interese par tehniku viņam ir jau no mazotnes, puisis atbild: “Jā, no 2.klases.” 
    
Pulciņu dažādība nodrošina bērniem un jauniešiem ne vien iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku un satikt draugus, bet arī apgūt dažādas prasmes, kas var noderēt nākotnē, veidojot karjeru. Apgūto centra dalībnieki var apliecināt, piedaloties dažādos konkursos, skatēs, izstādēs un citos pasākumos, ko piedāvā uzņēmumi un iestādes, kā arī Valsts Izglītības satura centrs.