Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Informatīvs pasākums “Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība”
Autors: Lilija Ražinska | 11.02.2019 | Komentāru nav

Biedrība „Papardes zieds”, laika posmā no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 19. martam Jēkabpils 2.vidusskolā izglītos 7. un 8.klašu skolēnus par tēmām “Seksuālā un reproduktīvā veselība”, “Sekstings”, “Seksuāli transmisīvās saslimšanas” un “Kontracepcija”, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros organizēšanai un nodrošināšanai projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros. Katras tēmas bloks sastāv no 4 apakš nodarbībām. Vienas nodarbības ilgums 1 stunda un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt jauniešiem kvalitatīvu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai viņi savus lēmumus pieņemtu pārdomāti.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu 7.-8.klašu audzēkņi.

Pasākumā realizētās aktivitātes:

  • Uzlabos savas argumentācijas spējas, attīstīs prasmi izteikt savas vēlmes un spēju uzklausīt citus, runājot par seksuālo attiecību uzsākšanu, iegūs informāciju par konfliktu risināšanas soļiem, kas ir šķiršanās bailes, cieņa pret otru cilvēku;
  • Informēs jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar seksuāli transmisīvajām slimībām (STI) un HIV/AIDS. Runās par veselību un atbildību, uzticamu attiecību veidošanu, spēju diskutēt par savu un partnera veselību un izsargāšanos. Drošas izsargāšanās metodēm (t.sk. atturēšanos);
  • Izglītos par droša un atbildīga interneta lietošanas nozīmi, riskiem. Runās par informācijas apmaiņu internetā. Sekstings, tā riski un atbildība.
  • Iepazīstinās jauniešus ar Latvijā pieejamām kontracepcijas metodēm un diskutēs par jauniešiem piemērotajiem kontracepcijas veidiem. Diskutēs par uzticamu attiecību veidošanu.

Sagatavoja pasākuma koordinators L.Ražinska

 

NAP_ES_logo

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.