Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Informatīvs pasākums “Bērns drošā vidē”
Autors: Lilija Ražinska | 04.12.2018 | Komentāru nav

Mūsu bērnu un jauniešu ikdiena mēdz būt ne mazāk izaicinājumu un stresa pilna kā pieaugušajiem. Jā, varbūt problēmas citas un vecāki ne vienmēr novērtē to svarīgumu bērnu, pusaudžu un jauniešu dzīvēs. Varbūt, ka ne vienmēr izprot – vai problēma vispār pastāv. Tomēr pats galvenais – ko ar tām darīt? Rīkoties pašiem vai meklēt palīdzību? Un kā, labu gribot un mēģinot palīdzēt bērniem, nenodarīt vēl lielāku kaitējumu viņu garīgajai veselībai?

Saruna par šiem un citiem jautājumiem informatīvajā pasākumā “Bērns drošā vidē” notiks 11.decembrī plkst.10.00 Jēkabpils Tautas nama Baltajā zālē. Piedalīties var ikviens iedzīvotājs, iepriekš piesakot dalību agita.pleiko@edu.jekabpils.lv vai pa tālruni 29449622.

Informatīvais pasākums “Bērns drošā vidē” par garīgās veselības jautājumiem visiem iedzīvotājiem, kam saistoša bērnu audzināšana un bērnu garīgās veselības jautājumi, tiek organizēts projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros.

Agita Pleiko, Jēkabpils Izglītības pārvaldes projektu vadītāja

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

"Bērns drošā vidē" afiša