Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Informatīva pasākuma “Jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība” organizēšana 2019
Autors: Lilija Ražinska | 18.11.2019 | Komentāru nav

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Biedrība  „Papardes zieds”, Rīga decembrī Jēkabpils 2.vidusskolas 9.-12.klašu skolēnu un Jēkabpils 3.vidusskolas vecākiem būs pieejams informatīvais pasākums par tēmu “Jauniešu seksuālā un reproduktīvā veselība”, kurā vecāki varēs saņemt informāciju par prasmīga dialoga veidošanu ar pusaudžiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, kāpēc un kā runāt par seksualitāti ar savu bērnu,  projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros organizēšanai. Vienas nodarbības ilgums 1 stunda un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt vecākiem informāciju un atbalstu sekmīga dialoga veidošanai ar pusaudžiem, atbalstot pieaugušo centienus novērst cēloņus, kas izraisa agrīnu grūtniecību un citas problēmas, kas skar seksuālo un reproduktīvo veselību.

Pasākumā realizētās aktivitātēs:

  • Ar vecākiem pārrunās aktuālākos problēmjautājumus šajos vecumposmos;
  • Sniegs padomus, kādā veidā, kurā vecumā un kuri jautājumi svarīgi, lai par tiem runātu ar bērniem;
  • Būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par konkrētām situācijām, kuras vecākiem radušās saskarsmē ar bērniem;
  • Tiks pārrunātas reāli notikušas situācijas un to risinājumi;
  • Tiks piedāvāta informācija par sociālo tīklu lietošanas paradumiem bērnu/jauniešu vidē un to potenciālo ietekmi paštēla veidošanā;
  • Vecāki tiks informēti par bērnu emocionālo un seksuālo attīstību konkrētos vecumposmos, spēju risināt situācijas, spēju atpazīt vecumposmam atbilstošas problēmas.

Nodarbības tiek organizētas vidē, kas veicina neformālu atmosfēru.

Pasākums noritēs 2019.gada 4.decembrī plkst. 18.00  Jēkabpils 3.vidusskolā un 5.decembrī 18.15 Jēkabpils 2.vidusskolā.

NAP2020

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja pasākuma koordinators L.Ražinska