Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Informatīva pasākuma “Dzimumu un reproduktīvā veselība” organizēšana
Autors: Lilija Ražinska | 02.11.2018 | Komentāru nav

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Biedrība „Papardes zieds”, Rīga laika posmā no 2018.gada 5.novembra līdz 2018.gada 27. novembrim Jēkabpils pamatskolā 5.-6.klašu skolēnus izglītos par tēmu “Dzimumu un reproduktīvā veselība”, kur tiks runāts par sekstingu, pubertāti puišiem/meitenēm  un attiecību veidošanu. Katras tēmas bloks sastāv no 4 apakšnodarbībām. Vienas nodarbības ilgums 1 stunda un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt jauniešiem pamatzināšanas par savu ķermeni un palīdzēt izprast dažādās emocijas, kuras viņi piedzīvo pubertātes laikā.

Pasākumā realizētās aktivitātes:

  • Palīdzēs izprast fiziskās un emocionālās pārmaiņas, kas norisinās pusaudža gados, kā arī saprast seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi cilvēka dzīvē;
  • Iezīmēs nozīmīgas pārmaiņas, ar ko pusaudzis sastopas pubertātes laikā, akcentējot personīgās higiēnas un ķermeņa kopšanas nepieciešamību ikdienas dzīvē;
  • Izglītos par droša un atbildīga interneta lietošanas nozīmi, riskiem. Runās par informācijas apmaiņu internetā. Sekstings, tā riski un atbildība;
  • Iepazīstinās jauniešus ar Latvijā pieejamām kontracepcijas metodēm un diskutēs par jauniešiem piemērotajiem kontracepcijas veidiem. Diskutēs par uzticamu attiecību veidošanu.
  • Attīstīs prasmi veidot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, risināt konfliktus un pieņemt lēmumus.
  • Nodarbības tiek organizētas vidē, kas veicina neformālu atmosfēru.

Pasākums turpināsies 2019.gadā Jēkabpils 3.vidusskolā un Jēkabpils 2.vidusskolā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Stratēģiskais partneris: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Sagatavoja pasākuma koordinators L.Ražinska

NAP2020_logo