Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Iegriezt pasauli kopā!
Autors: Lilija Ražinska | 27.07.2020 | Komentāru nav

Šomēnes ir uzsākta akcija “Domā globāli, rīkojies lokāli.” Tās ietvaros pie Jēkabpils skeitparka ir  uzstādīti divi foto stendi un uzsāka kursēt Globālo mērķu autobuss.    

Foto stendi ir izveidoti, lai iedrošinātu cilvēkus publiski pastāstīt par to, ko viņi jau dara vai gribētu darīt, lai paši dzīvotu labāk un neradītu draudus nākamajām paaudzēm. Stends “Es esmu Zemes eņģelis, jo…” simbolizē to, ka ikviens cilvēks var sargāt pasauli, katru dienu rīkojoties ilgtspējīgā veidā. Stends “Es varu darīt pasaulei labu” simbolizē katra cilvēka atbildību palīdzēt citiem. Ikvienam jāsniedz sava atbalsta roka, lai nākotne būtu labāka visiem.

Jēkabpilieši un pilsētas viesi tiek aicināts fotografēties pie šiem stendiem un dalīties ar bildēm sociālajos tīklos. Pie fotogrāfijām būtu labi pierakstīt klāt savas dzīves piemērus par to, kā viņi palīdz pasaulei kļūt labākai. Piemēram, es esmu Zemes eņģelis, jo nelietoju plastmasas traukus; es varu pasaulei darīt labu, jo nepērku pārāk daudz apģērba. Cilvēki tiek aicināti pievienot tekstā arī tēmturi #Bridge47, jo tad šī bilde sasniegs plašāku cilvēku grupu.

Globālo mērķu autobuss vizuāli atgādina cilvēkiem par 17 ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jeb Globālajiem mērķiem. Šie mērķi ir izvirzīti, lai pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Katras valsts, katras pašvaldības un ikkatra cilvēka personīgā atbildība un pārdomāta rīcība ir svarīgs elements pasaules pārveidošanā. Plānots šos mērķus sasniegt līdz 2030. gadam, bet to var izdarīt tikai kopīgiem spēkiem.

Akcija tiek īstenota sadarbībā ar Bridge47, Jēkabpils pilsētas domi, Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru un Jēkabpils Autobusu parku. Bridge47 ir starptautiska globāla koalīcija indivīdu un organizāciju sadarbībai pasaules pārveidošanai. Šīs koalīcijas dalībnieks no Latvijas ir biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”.

Informāciju sagatavoja: Dr.paed. Daiga Zaķe,
Izglītības iniciatīvu centra direktore

 

Akcijas-"Iegriezt pasauli kopā" (Foto stendu atklāšana) foto autors - Adriana Rozentāle (Jauniešu dome), Akcijas-"Globālo mērķu autobuss" foto autors -Jānis Lācis