Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Globālo mērķu autobuss
Autors: Lilija Ražinska | 17.07.2020 | Komentāru nav

Bridge 47 logoGlobālo mērķu autobuss vizuāli atgādina cilvēkiem par 17 ANO igtspējīgas attīstības mērķiem jeb Globālajiem mērķiem.

Šie mērķi ir izvirzīti, lai pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Katras valsts un ikkatra cilvēka personīgā atbildība un pārdomāta rīcība ir svarīgs elements pasaules pārveidošanā.

Globālo mērķu autobuss kursēs divus mēnešus dažādos maršrutos starp dažādām pilsētām.

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, jeb Globālie mērķi ir izvirzīti, lai pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Tie ir aktuāli visām valstīm un sasniedzami līdz 2030. gadam tikai kopīgiem spēkiem. Katra cilvēka personīgā atbildība un pārdomāta rīcība ir svarīgs elements pasaules pārveidošanā.

Akciju organizē: Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar Bridge47, Jēkabpils pilsētas domi, Jēkabpils Autobusu parku un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centru

Bridge47 ir starptautiska globāla koalīcija indivīdu un organizāciju sadarbībai pasaules pārveidošanai. Šīs koalīcijas dalībnieks no Latvijas ir biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”.

DOMĀ GLOBĀLI, RĪKOJIES LOKĀLI!

Bridge 47 logo2Jekabpils_logo

 

Afisa_autobuss