Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Foto no tradicionālās kultūras konkursiem
Autors: Vita Talla | 03.04.2023 | Komentāru nav

Ikgadējie tradicionālās kultūras konkursi “Dziesmu dziedu, kāda bija”, “Vedam danci” un “Klaberjakte” Sēlijas novadā š.g. 31. martā Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā pulcēja labākos dziedātājus, dejotājus un muzikantus no Ābeļu pamatskolas folkloras kopas “Mikālēni”, Dignājas pamatskolas folkloras kopas “Dignōjīši”, Krustpils pamatskolas folkloras kopas “Krauķi” un Zasas vidusskolas kapelas “Zasa”. Tradicionālās dejošanas konkursā “Vedam danci” piedalījās arī Jēkabpils 3. vidusskolas deju kopas “Akmentiņš” un Jēkabpils novada BJC deju kopas “Ābolēni” dejotāji, bet tradicionālās muzicēšanas konkursā “Klaberjakte”- arī tālāki viesi: Skrīveru mūzikas un mākslas skolas muzikantu kapela “KAEMA”.

I pakāpes diploma Laureāta titula ieguvēji tika izvirzīti pārstāvēt Sēlijas novadu Rīgā, kur š.g. 15. aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē notiks tradicionālās kultūras konkursu fināli. Uz finālu dosies dziedātāji no folkloras kopām “Dignōjīši”, “Mikālēni” un no kapelas “Zasa”, deju kopu “Akmentiņš” un  “Ābolēni”, folkloras kopu “Dignōjīši” un “Mikālēni” dejotāji un 2 kapelas:  folkloras kopas “Dignōjīši” vidējā vecuma grupas kapela un muzikantu kapela “KAEMA”.

Patiesi, lieliski un skanīgi!