Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Dzejas dienās arī teātra pulciņš!
Autors: Dace Kalniņa-Aleksandrova | 28.09.2015 | Komentāru nav

Lai gan jaunā nodarbību sezona BJC bija tikko sākusies, teātra pulciņa dalībnieki ar savu priekšnesumu priecēja ļaudis jau 16. septembrī, piedaloties dzejas festivāla „Jānis Rainis – zelta spainis” pasākumā.

Jēkabpils Kultūras pārvaldes rīkotā dzejas festivāla ietvaros 16. septembrī Celtnieku ielas daudzdzīvokļu nama pagalmā notika pasākums „Brīvais spainis”, kurā bija aicināti piedalīties cilvēki, kas raksta dzeju. Kā teica pasākuma kurators Valdis Aleksandrovs – ja cilvēki neiet pie dzejas, tad dzejai jānāk pie cilvēkiem!

Pasākumā savu dzeju lasīja vietējie dzejnieki Natālija Gulbe, Santa Januševska, Rihards Borskis un Valdis Aleksandrovs. Īpašais viesis – folkmūziķis no Jūrmalas Ingus Kuplais. Īpašo viesu statusā – arī Daces Kalniņas-Aleksandrovas vadītā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra teātra pulciņa bērni. Bērni skandēja gan Raiņa un Aspazijas dzejoļus, gan arī pedagoga un literāta Jāņa Barisa (1922–1991) veltījumu Rainim.

Pasākumu un arī teātra pulciņa bērnu skandējumu atzinīgi novērtēja gan Celtnieku mikrorajona iedzīvotāji, gan Kultūras pārvaldes darbinieki. V.Aleksandrovs atzīmē: „Šis gads mūsu poēzijas sfērā norit Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas zīmē. Arī katram Jēkabpilī notikušajam Dzejas dienu pasākumam lielākā vai mazākā mērā bija saistība ar šo jubileju. Piepildīt „Brīvo spaini” ar saviem sacerējumiem biju aicinājis vietējos dzejniekus, kā arī Latvijā pazīstamo bardu Ingu Kuplo no Jūrmalas. Un gluži loģiski šķita uzaicināt piedalīties arī BJC teātra pulciņa bērnus – „paRaiņot” un „paAspazijot”. Galu galā – BJC taču atrodas netālu no Celtnieku ielas! Paldies pulciņa vadītājai, kura pavisam īsā laikā spēja sagatavot saturīgu priekšnesumu!”

„Vidusdaugavas TV” sižets par pasākumu:

 

 

FOTO: Jānis Lācis un no Valda Aleksandrova personīgā arhīva