Aktuāla informācija vecākiem!

Darba sludinājums
Autors: admin | 09.01.2020 | Komentāru nav

Jēkabpils pilsētas pašvaldības struktūrvienība Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
aicina darbā uz noteiktu laiku (dekrēta atvaļinājums) izglītības metodiķi

Galvenie darba pienākumi:

 1. Pārraudzīt un analizēt interešu izglītības vizuālās, lietišķās un teātra mākslas, tehniskās jaunrades, jaunatnes lietu, sporta un vides izglītības realizāciju Jēkabpils pilsētā, veidot darba informatīvo bāzi par pilsētas interešu izglītības programmām un tās īstenojošajiem pedagogiem;
 2. Sagatavot un iesniegt interešu izglītības metodiskā darba organizācijai nepieciešamo budžeta līdzekļu pieprasījumu, veikt iedalīto budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu, kā arī veikt darbības dažādu projektu, fondu, uzņēmumu, privātfirmu, kā arī sponsoru līdzekļu piesaistē interešu izglītības metodiskā darba realizācijā;
 3. Projekta “Latvijas skolas soma” koordinēšana;
 4. Projekta “Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos” (Nr.VP2019/1.-2-14) vadīšana un koordinēšana.

Prasības pretendentiem:

 1. Augstākā izglītība (72h pedagoģijas kursi);
 2. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas  sarunu līmenī;
 3. Vēlme radoši strādāt komandā;
 4. Prasme strādāt ar mūsdienu sakaru informācijas līdzekļiem un MS Office programmām: World, Exel, Powerpoint;
 5. Labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu 830,00 euro apmērā.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli un CV) līdz 23.janvāra plkst. 17.00 iesniegt Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: jekabpilsbjc@inbox.lv. 

Tālrunis informācijai 65231284

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība informē, ka jūsu pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Jēkabpils pašvaldības privātuma politiku.