Aktuāla informācija vecākiem!

Darba sludinājums nr.2
Autors: admin | 14.01.2020 | Komentāru nav

Jēkabpils bērnu un jauniešu centrs
Reģistrācijas Nr.90010439156
Izsludina atklāto konkursu uz nenoteiktu laiku
Jaunatnes lietu speciālista amatu

Prasības: 

 1. Augstākā izglītība (72h pedagoģijas kursi).
 2. Jaunatnes lietu speciālista apmācība, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas  sarunu līmenī;
 4. Labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes.
 5. Spēja organizēt darbu ar jaunatni saskaņā ar valsts un pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā.
 6. Vēlme radoši strādāt komandā.
 7. Projektu veidošana un īstenošana, kā arī projektu vadīšana.
 8. Prasme strādāt ar mūsdienu sakaru informācijas līdzekļiem un MS Office programmām: World, Exel, Powerpoint.

Amata pienākumi:

  1. Īstenot darbu ar jaunatni pašvaldībā, sadarbojoties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes iniciatīvu grupām.
  2. Organizēt pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā Jēkabpils pilsētā.
  3. Konsultēt jauniešus par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu.
  4. Veicināt jauniešu iesaistīšanos Jēkabpils pilsētas sabiedriskās dzīves aktivitātēs.
  5. Sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas izstrādei, īstenošanai un koordinēšanai.
  6. Koordinēt starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā.
  7. Nodrošināt regulāras  jauniešu aptaujas un analizēt iegūto informāciju, izstrādājot priekšlikumus pašvaldības darbam ar jaunatni.
  8. Izstrādāt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām jaunatnes politikas izstrādei, īstenošanai un koordinēšanai, jaunatnes institūciju, atbalsta programmu un pasākumu izveidei;
  9. Jēkabpils Jauniešu domes koordinēšana;
  10. Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju.

Piedāvājam:

 1. Stabilu, atbildīgu un interesantu darbu;
 2. Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;
 3. Profesionālus un pretimnākošus kolēģus;
 4. Sociālās garantijas un stabilu atalgojumu 830,00 euro apmērā.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Darba gaitas apraksts (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstule.

Dokumentus iesniegt Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 258, Jēkabpilī vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: jekabpilsbjc@inbox.lv līdz 2020.gada 28.janvāra plkst.17:00.

Direktors O.Elksnis
L.Ražinska 65231284