Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Bērnu un jauniešu centrā jaunieši mācās un apgūst dažādas kompetences!
Autors: Lilija Ražinska | 16.10.2017 | Komentāru nav

RelizeDinamiskā un mainīgā pasaulē globalizācijas procesi, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība ietekmē arī izglītību, un tai jāmainās līdzi laikam. Jaunietim jāspēj izmantot  zināšanas dažādās dzīves situācijās, pielāgoties tām. Ir jāapgūst jaunas prasmes, virzoties no fragmentētām zināšanām konkrētā disciplīnā uz izpratnes veidošanu par lietām un parādībām kopsakarībās, no informācijas uz kompetencēm, tādēļ ar neformālās izglītības metodēm tiek aktualizētas tādas kompetences kā: digitālā, svešvaloda, dzimtā valoda, uzņēmējdarbības prasmes, sociālās, kultūras un citas kompetences.

Jaunieši ir nepietiekami motivēti pētīt un atrast sev vispiemērotāko profesiju. Bieži vien jaunieši neziņas, pašpārliecinātības trūkuma u.c. apstākļu dēļ izjūt diskomfortu, bailes piedalīties dažādos pasākumos.

Tāpēc jau kopš augusta mēneša jauniešu klubs “13.pirmdiena” sadarbībā ar Jēkabpils BJC izglītības metodiķi Elīnu Puķi realizē Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstīto projektu “Caur KOMPETENCĒM uz REZULTĀTU!”, izglītojot pilsētas skolu un kluba jauniešus par iepriekš minētajām kompetencēm, piedāvājot iespēju gan teorētisku, gan praktisku uzdevumu veidā attīstīt  kompetences, uzlabojot savas dzīves kvalitāti. Paralēli šīm aktivitātēm, sadarbībā ar EBD brīvprātīgajiem no Ukrainas Jevgēniju Udovčenko un Anastasiju Ilievu tapis video rullītis “Sveicam Latviju 100 gados!”.

Novembra mēnesī jaunieši tiksies, lai pilnveidotu savas sociālās un pilsoniskās prasmes, bet 3.-4. klašu skolēni startēs konkursā “Kompetentie Lāčplēši un Laimdotas 2017!”.