Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Ar nebijušu dalībnieku skaitu aizritējusi skolēnu skatuves runas konkursa 2. kārta Jēkabpilī
Autors: Alise Kļaviņa | 11.04.2016 | Komentāru nav

Šī gada 30. martā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2. kārta. Šogad Jēkabpilī uzstājās vēl nebijis skaits konkursantu, tika pārstāvēti 19 novadi, bija iespējams lūkot 85 priekšnesumus, 78 daiļrunātājus un 7 mazo formu uzvedumus, kopskaitā savu sniegumu rādīja 168 konkursanti.

Kā ziņots iepriekš, Jēkabpils pilsētu konkursa 2. kārtā pārstāvēja Jēkabpils 2. vidusskolas skolniece Viktorija Bekiša (skolotājas Svetlana Jekaraševa un Marika Vasiļauska) un Anastasija Veličko (skolotāja Jeļena Blumentāle), Jēkabpils pamatskolas skolnieks Valters Verečinskis (skolotāja Emerita Jermoloviča), Jēkabpils 3. vidusskolas skolniece Anete Minalto (skolotāja Inga Vaivode) un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas audzēknis Ēriks Ozols (skolotāja Kristīne Modnika). Vislabāk no jēkabpiliešiem veicās Valteram Verečinskim un Ērikam Ozolam, kuri tika novērtēti ar pirmās pakāpes diplomiem. Anastasijai Veličko tika piešķirts otrās, savukārt Viktorijai Bekišai un Anetei Minalto trešās pakāpes diploms.

Konkursa žūrijas komisijas sastāvā bija pedagoģe, režisore Dace Liepniece, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Zigurds Neimanis un skates runas un mazo formu uzvedumu konkursa projekta vadītāja, Valsts Izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka. Žūrijas pārstāvji pateicās pedagogiem un konkursantiem par izrādīto lielo interesi līdzdarboties un kopt jauno daiļrunātāju skatuves runas kultūru un talantus, atzinīgi vērtējot konkursantu sniegumu.

Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem! Paldies arī žūrijas pārstāvjiem! Un jo īpaši liels paldies mūsu pilsētas skatuves runātājiem un viņu pedagogiem! Lepojamies un vēlam skaistu izdošanos arī turpmāk!

* Visu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu reģionu skašu rezultāti ir aplūkojami Valsts izglītības satura centra mājas lapā.