Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Apmācības jauniešiem "(Iz)+aicinājums" uzņem apgriezienus
Autors: Lilija Ražinska | 11.04.2017 | Komentāru nav

Sabiedriskā labuma biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena””, kura darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra paspārnē, martā  uzsāka apmācību bloku 8.-9.klašu skolēniem “(IZ)+AICINĀJUMS”. Projektu finansiāli atbalstīja Jēkabpils pilsētas pašvaldība.   

Apmācībās “(IZ)+AICINĀJUMS!”, kas aizsākās  martā un ilgs  līdz maijam ir iesaistīti 22 aktīvi 8.-9.klašu  audzēkņi, kuri pārstāv Jēkabpils 3.vidusskolu, JVĢ, Jēkabpils 2.vidusskolu un jauniešu klubu “13.pirmdiena”. Projekta mērķis ir palīdzēt labāk adaptēties vienaudžu vidū, paplašināt un pilnveidot saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, prasme izpaust savas vajadzības, prasmes sadarboties), izjust kopību, piederību grupai, justies vajadzīgam, atrast savu vietu grupā, dot savu ieguldījumu sabiedrības labā, būt pilsoniski aktīvam, attīstīt pašregulācijas spējas.

Martā dalībnieki pētīja grupas dinamikas sakarības, meklēja savu vietu grupā, kā arī savu prasmju un spēju apzināšanu. Iepazinās ar psiholoģiskajiem procesiem grupā, tādiem kā attiecību veidošanās un attīstība, komandas procesu izprašana.

Pēc pirmās nodarbības jaunieši atzina, ka ir guvuši pozitīvas emocijas, iemācījās darboties grupā un pāros. Atzina, ka apmācībās jutās brīvi, nepiespiesti, jo bija interesanti un aizraujoši neformālā veidā, mācīties it kā zināmas un ierastas lietas.

Nākamajā reizē vairāk darbojās pie komandas veidošanas, meklēja savu vietu komandā. Ieguva informāciju par komandas attīstības posmiem un savas komandas iespēju apzināšanas.

Iegūtās atziņas pēc otrās nodarbības: labāk sāku izprast savus resursus un vietu grupā. Iedrošinoši ir tas, ka grupa prot uzklausīt un atbalstīt. Produktīva un emocijām bagāta diena. Interesanta stratēģija un daudz pozitīvu emociju. Ar nepacietību gaida nākamo nodarbību.