Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Apmācības "(Iz)+aicinājums"
Autors: Lilija Ražinska | 30.01.2017 | Komentāru nav

Sabiedriskā labuma biedrība “Jauniešu klubs “13.pirmdiena”” 2017. gada rudenī svinēs 15 gadu darbības jubileju. Kopš 2002. gada  darbojas Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra paspārnē. Vēsturiski organizāciju dibināja aktīvākie skolēnu pašpārvalžu līderi no pilsētas izglītības iestādēm. Jauniešu klubs ir atvērta organizācija jauniešiem vecumā no 16 gadiem līdz pat 25 gadiem.

Klubs ir jaunatnes organizācija Jēkabpilī, kuras mērķis ir informēt un izglītot jauniešus par citu tautu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību, vērtībām ģimenē un valstī. Mēs popularizējam Eiropas vienotības ideju un Eiropas Savienības vērtības - demokrātiju, iecietību, toleranci un cilvēktiesību ievērošanu. Citiem vārdiem sakot, mūsu mērķis ir rosināt jauniešus nebūt vienaldzīgiem un pašiem iesaistīties savas un savas pilsētas un  valsts nākotnes veidošanā. Būt pilsoniski aktīviem, līdzatbildīgiem. Jaunieši kā brīvprātīgie labprāt iesaistās mūsu pilsētas, NVO organizāciju un iestāžu organizētajās aktivitātēs.

Jubilejas gadu vēlamies pavadīt aktīvi darbojoties: izglītojot vienaudžus, organizējot nometnes un labdarības akcijas, popularizējot brīvprātīgi darbu gan lokālā, gan Eiropas līmenī.

Svarīgi popularizēt pilsonisko līdzdalību jauniešu vidū - iesaistīšanos sabiedrības un valsts dzīvē. Vēlamies palīdzēt jauniešiem izprast pašvaldības funkcijas un darbības virzienus, iepazīstināt ar deputātu un politiķu darbu, veicinot sadarbību jaunatnes politikas veidošanā Jēkabpilī.

Projektā “(IZ)+AICINĀJUMS!”, kas tiek plānots 4 mēnešu garumā no februāra līdz maijam ir paredzēts iesaistīt 20-25 jauniešus vecumā no 8.līdz 9.klasei. Tā mērķis ir palīdzēt labāk adaptēties vienaudžu vidū, paplašināt un pilnveidot saskarsmes iemaņas (prasmes klausīties, iejusties otrā, prasme izpaust savas vajadzības, prasmes sadarboties), izjust kopību, piederību grupai, justies vajadzīgam, atrast savu vietu grupā, dot savu ieguldījumu sabiedrības labā, būt pilsoniski aktīvam, attīstīt pašregulācijas spējas. Apmācības vadīs treneris Māris Resnis un Ilze Jozēna. Maijā plānots noslēguma pasākums kopā ar Jēkabpils pašvaldības deputātiem, lai iepazītos ar deputātu darbu, pārstāvētajām jomām, apzinātu jauniešu vajadzības un iespējas tās atbalstīt, runātu par nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespējām mūsu pilsētā. Noslēgumā apmācību dalībnieki dosies ekskursijā uz Meža kaķa trasi Siguldā.

Lejuplādēt PROGRAMMU