Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Aizvadīts pirmais posms informatīvajam pasākumam “Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība”
Autors: Lilija Ražinska | 12.12.2017 | Komentāru nav

Laika posmā no 2017.gada 3.novembra līdz 2017.gada 28. novembrim Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vairāk nekā četri simti 8.klašu skolēni 16 nodarbībās ieguva informāciju  par tādām tēmām kā: “Seksuālā un reproduktīvā veselība”, “Sekstings”, “Seksuāli transmisīvās saslimšanas” un “Kontracepcija”, projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī” ietvaros organizēšanai un nodrošināšanai projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros, ko vadīja biedrība no Rīgas “Papardes zieds”. Katras tēmas bloks sastāvēja no 4 apakš nodarbībām, kas ilga 1 stundu un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt jauniešiem kvalitatīvu informāciju par seksuālo un reproduktīvo veselību, lai viņi savus lēmumus pieņemtu pārdomāti.

“Sekstings”

Apmācību tēmas jaunieši apguva neformālā   veidā, strādājot darba grupās, diskusijās.

Nodarbības “Sekstings” mērķis bija veicināt izpratni par atbildīga un droša interneta un sociālo tīklu lietošanas nozīmi, paradumiem un ar to saistītiem riskiem. Diskutēja par informācijas apmaiņu internetā. Sekstings ( seksuāla rakstura ziņu vai attēlu nosūtīšana ar mobilā tālruņa starpniecību), tā riski, atbildība.

“Kontracepcija”

Iepazīstināja jauniešus ar Latvijā pieejamajiem kontracepcijas veidiem. Runāja par uzticamu attiecību veidošanu, t.sk. spēju diskutēt par kontracepciju, par atbildību un ģimenes plānošanu.

“Seksuāli transmisīvās slimības” (STI/HIV)

Informēja jauniešus par risku seksuālo attiecību laikā inficēties ar (STI) un HIV/AIDS, par situācijām, kad nav iespējams inficēties, drošas aizsargāšanās metodēm.

“Seksuālās un reproduktīvās veselības nozīme”

Rosināja jauniešus aizdomāties par to, ka seksuālo attiecību uzsākšana ir nopietns solis, par kuru nedrīkst izlemt neviens cits kā pats jaunietis. Sniedza iespējas uzlabot savas argumentācijas spējas, prasmi izteikt savu vēlmi un spēju uzklausīt citus. Diskutēja par tādiem jautājumiem kā iepazīšanās , konfliktu risināšana, šķiršanās bailes, cieņu par otru cilvēku.

Jauniešu atsauksmes:

Patika:

  • Lektori, pasniegšanas forma, jauniešiem piemērota valoda;
  • Stāstījumi ar daudz piemēriem, ļāva mums pašiem domāt un darboties.
  • Man patika, ka stāstīja ļoti saprotami un pamācoši.
  • Lekcijas bija izzinošas. Bija iespēja iegūt jaunu informāciju par tēmām, ko mēs ikdienā nerunājam ar vecākiem.
  • Ļoti patika Oskara vadītā nodarbība.
  • Vajadzētu dažas tēmas stāstīt zēniem un meitenēm atsevišķi.
  • Man patika vadītāja radošums, aktivitātes un arī veids, kā to visu pasniedza. Bija ļoti daudz smieklu, pozitīva gaisotne.
  • Lekcijās bija noderīga informācija, gribētu vēl tādas lekcijas.
  • Man lekcijās patika tas, ka mēs spēlējām spēles un skatījāmies video. Ļoti patika strādāt grupās un pēc tam stāstīt par savu paveikto darbu. lekcijas bija labi novadītas.
  • Paldies par lekcijām! Es domāju, ka 8. vai 9.klasē katru gadu tādas vajadzētu. Dace

Pasākums turpināsies 2018.gadā Jēkabpils 3.vidusskolā un 2019.gadā Jēkabpils 2.vidusskolā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Stratēģiskais partneris: Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs

Sagatavoja pasākuma koordinators,
BJC direktora vietniece L.Ražinska

 

NAP_ES_logo

 

Saistītais raksts:

Informatīva pasākuma “Dzimumu, seksuālā un reproduktīvā veselība” organizēšana