Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Aizvadīts informatīvais pasākums “Dzimumu un reproduktīvā veselība”
Autors: Lilija Ražinska | 03.06.2019 | Komentāru nav

Projekta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" (projekta identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/049) ietvaros Biedrība „Papardes zieds”, laika posmā no 2019.gada 14.februāra līdz 2019.gada 19.martam Jēkabpils 2.vidusskolas trīs 5.klasēs, un no 6.marta līdz 28.martam Jēkabpils 3.vidusskolas trīs 6.klasēs vadīja nodarbības par tādām tēmām kā “Dzimumu un reproduktīvā veselība”, kurās tika izrunātas tēmas par sekstingu, pubertāti puišiem/meitenēm un attiecību veidošanu. Katras tēmas bloku veidoja 4 apakšnodarbības. Vienas nodarbības ilgums bija 1 stunda un 30 minūtes.

Pasākuma mērķis: Sniegt skolēniem pamatzināšanas par savu ķermeni un palīdzēt izprast dažādās emocijas, kuras viņi piedzīvo pubertātes laikā.

Rezultātā:

  • Neformālās nodarbībās skolēni ieguva informāciju par sava vecumposma  fiziskajām  un emocionālajām pārmaiņām,
  • Ieguva  izpratni par  seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi cilvēka dzīvē;
  • Pēc nodarbībām saņēma iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes par sev svarīgām tēmām
  • Attīstīja prasmi veidot attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem, risināt konfliktus un pieņemt lēmumus
  • Aizpildīja anonīmas novērtējuma anketas un sniedza savu komentāru par nodarbību.

Jaunieši nodarbības vērtēja kā noderīgas, jo tika izmantotas neformālās izglītības metodes, un nodarbību vadītāji zināšanas par veselību pasniedza vienkāršā, jauniešiem saprotamā veidā. Novērtējot savas zināšanas par attiecīgo nodarbību tēmu pirms un pēc šīs nodarbības, savas zināšanas no 7,1 ballēm tika paceltas līdz 8,8 ballēm. Uz jautājumu, vai vēlētos piedalīties šādās nodarbībās 87% atbildēja apstiprinoši.

Skolēnu komentāri un viedokļi pēc nodarbības: “Bija jautri”, “Varēja runāt un izpausties”, “Feins pasniedzējs”.

Informāciju par veselīgu dzīves veidu dažādās tēmās saņēma 362 audzēkņi.

Biedrība “Papardes zieds” pateicas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai par konstruktīvo sadarbību un atbalstu pakalpojuma īstenošanā.

Sagatavoja pasākuma koordinators L.Ražinska

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/049  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Jēkabpilī" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.