Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Aizvadīta vasaras nometne “ALA!”
Autors: Lilija Upīte | 21.08.2022 | Komentāru nav

Laikā no 25. līdz 29. jūlijam Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrā norisinājās dienas nometne “ALA”. Šīs nometnes mērķis bija nodrošināt interesantu, aizraujošu  un izglītojošu brīvā laika pavadīšanu, izmantojot neformālas mācīšanas metodes. Šajā nedēļā bērni izbaudīja saistošu programmu, ar kuras palīdzību apguva jaunas sociālās iemaņas, prasmes, paplašināja redzesloku.

Nometnes mērķa grupa bija 20 bērni vecumā no 6 līdz 10 gadiem. Nometnītes laikā iegūti jauni draugi, apgūtas daudzveidīgas radošās prasmes. Darbošanās pa pāriem un grupās, palīdzēja labāk iepazīt sevi un attīstīt prasmi darboties komandā. Pilnveidoja komunikācijas prasmes.

Jautri un izzinoši konkursi, aktīvas spēles, sportiskas stafetes un darbošanās radošajās darbnīcās, bija lietderīgi pavadīts laiks brīvlaikā kopā ar draugiem un vienaudžiem.

Nometnes laikā dalībnieki devās neaizmirstamā piedzīvojumā uz ādas amatniecības centru “Kāpiņa”, kur uzzināja interesantas lietas par darbošanos ar ādu, pagatavojot atslēgas piekariņu. Apmeklēja Kokneses tūrisma informācijas centru, kur uzzināja interesantus vēsturiskus faktus.

Paldies bērniem un vecākiem! Uz tikšanos nākamajā vasarā!   

Nometni finansiāli atbalstīja Jēkabpils novada pašvaldība, ar telpām Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs.

Informāciju sagatavoja nometnes vadītāja Lilija Upīte