Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Aicinām 4.klases skolēnus būt zinātkāriem, atsaucīgiem un radošiem!
Autors: Lilija Ražinska | 10.02.2015 | Komentāru nav

Konkurss tiek organizēts ar mērķi: rosināt sākumskolas vecuma bērnus iegūt un apkopot izzinošu un pamācošu informāciju par saviem vecvecākiem, kā arī vērīgāk iepazīties ar dažādām veco cilvēku dzīves situācijām, vērtībām, paražām un vajadzībām, aicinot meklēt iespējas iesaistīties izaicinājumu apzināšanā un risināšanā. Nostiprināt zināšanas, startējot konkursā.

Konkursa norises laiks 23. marts no plkst. 13.00-15.00 Jēkabpils BJC zālē.

Tomēr sagatavošanās darbs aizsākās jau februārī. Visa mēneša garumā aicinām iepazīt tuvāk ne tikai  savu vecvecāku dzīves gājumu, bet arī kaimiņos un tuvākajā apkārtnē zināmo un satikto veco cilvēku stāstus. Bērniem ir iespēja savam pētījumam pieiet radoši, iekārtojot albumu vai mapi, kur ievietot stāstus, dzimtas koku, foto uzņēmumus, avīžu izgriezumus un citus materiālus pēc saviem ieskatiem. Klāt pievienojot savus paveiktos labos darbus attiecībā pret veciem cilvēkiem vai nākotnes apņemšanos. Interesanti uzzināt, ko bērni kopā ar vecvecākiem ir paveikuši vai iemācījušies. Mapes un albumus būs iespējams aplūkot konkursa dienā izstādes veidā. Interesantāko un saturīgāko darbu  autorus gaida patīkami pārsteigumi.

Konkursā aicinām pieteikt komandu 7 cilvēku sastāvā. Nolikums, jautājumi ierosmei mapes/albuma veidošanai un pieteikuma anketa izsūtīta skolām un atrodama lietvedībā, kā arī pie direktoru vietniekiem audzināšanas darbā vai sadaļā aktualitātes Jēkabpils BJC mājas lapā www.jekabpils-bjc.lv

Konkursu idejas autori ir  Jēkabpils pensionāru apvienība "Sasaiste", kas  kopā ar Jēkabpils BJC realizē KIF (Kopienu iniciatīvu fonda) un Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstītu projektu "Paaudžu sadarbībai". Seniori lūdz atsaukties izglītības iestādes, lai ar savu aktīvu līdzdarbošanos, veicinātu sadarbību, sadraudzību un jaunu kontaktu veidošanu. Ļautu bērniem tuvāk iepazīt gan savus vecvecākus, gan arī citus sev pazīstamus vai svešus vecāka gada gājuma cilvēkus. Mācīsim bērniem cieņu un toleranci pret vecākiem cilvēkiem, kas ir mūsu līdzcilvēki.

Lūgums klašu audzinātājiem līdz 9.martam pieteikt savas klases konkursam un izstādei, atsūtot anketu uz e-mail:  lilija.razinska@inbox.lv, sarmite.stikane@inbox.lv.

Uz konkursu mīļi aicināti arī bērnu vecvecāki un draugi seniori!

Sagatavoja konkursa organizatore un koordinatore L.Ražinska