Izmaiņas vecāku līdzfinansējumā no 1.septembra

Vasaras nometne „Iepako, izpako un šķiro!”
Autors: Sandra Āriņa | 21.05.2014 | Komentāru nav

No 02.06.2014. līdz 06.06.2014. Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra brīvā laika pavadīšanas klubiņā „Smaids” notiks vasaras nometne „Iepako, izpako un šķiro!”, ko finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds (75%)  un Jēkabpils BJC.

Nometnei nav dalības maksa.

Mērķauditorija:

 • Jēkabpils BJC mazpulcēni,
 • bērni no sociālā riska ģimenēm.

Dalībnieku vecums:  9-15 gadi.

Dalībnieku skaits: 20

Galvenās nometnes aktivitātes:

 • ievadlekcija par atkritumu veidiem, šķirošanas nepieciešamību u.c.;
 • izstāde “Iepako, izpako, tālāk?”;
 • radošā darbnīca“ Mēs iepakojam nākotnei!”;
 • pētījums „Atkritumi un to samazināšanas iespējas mājsaimniecībās”;
 • informatīvi, izglītojoša filma par atkritumiem, piemēram, par baterijām;
 • radošā darbnīca “Šķiro nākotnei!”;
 • mācību ekskursija “Atkritumu ceļš Jēkabpilī”;
 • radošā darbnīca “Atkritumu pārvērtības!”;
 • Jēkabpils iedzīvotāju anketēšana;
 • mācību ekskursija: atkritumu pārstrādes uzņēmumus "Dziļā vāda" SIA "Vidusdaugavas SPAAO" sadzīves atkritumu poligons, kokaudzētava „Meža rasas”, Z/S „Birzītes”.
 • tikšanās ar biedrības “Zaļā josta” pārstāvjiem un dabas draugu Ezīti Jostiņu.

6.jūnijā plkt. 10.00 visi interesenti tiek gaidīti Jēkabpils BJC zālē uz projekta noslēguma pasākumu un tikšanos ar dabas draugu Ezīti Jostiņu.

 

Bilžu galerija par notikumiem nometnē: